Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

Skogsharen har det tufft, men hur går det för allt annat vilt? Foto Mostphotos/Nialat Skogsharen har det tufft, men hur går det för allt annat vilt? Foto: Nialat/Mostphotos

Så går det för viltstammarna

Ända sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet följt viltstammarnas utveckling. När jaktsäsongen 2021/2022 är summerad ser man att älgen, vildsvinen och skogsharen minskar. Därtill minskar jakten på fåglar och småvilt, medan antalet gäss ökar.
– Viltstammarna förändras över tid. Det gör även jakten, förklarar Göran Bergqvist som är ansvarig för viltövervakning på Svenska Jägareförbundet.

2022-12-20

Varje år summerar Svenska Jägareförbundet sin uppföljning av hur mycket vilt som fälls och trender för de jaktbara arterna. Här kan man se intressanta skillnader mellan enstaka år, men framför allt hur trenderna ser ut.
– Exempelvis såg vi små ökningar i avskjutningen för många viltarter under toppen av pandemin. Dessa har nu gått tillbaka. Troligtvis jagade man mer eftersom samhället stängde ner och det fanns inte så mycket annat att göra, säger Göran Bergqvist.
En annan intressant trend är att jakten på småvilt och fåglar minskat.
– Detta är något vi sett under flera år. För någon enskild art kan det hänga samman med att beståndet minskat, men för det stora flertalet är det andra orsaker som förklarar förändringen.
Den troligaste och viktigaste förklaringen är nog de ökande bestånden av klövvilt, vilket i sin tur inneburit högre krav från markägare att rikta in jakten mot dessa viltarter.
– Då har jakten på småvilt minskat. Man har helt enkelt inte tid till att jaga allting. Då har man prioriterat exempelvis vildsvinsjakt eftersom det finns ett önskemål från samhället och krav från markägarna att minska antalet, säger Göran Bergqvist. 

Gässen har ökat kraftigt de senaste åren. Men avskjutningen av exempelvis grågås har planat ut.
– Orsaken till detta kan vi bara spekulera kring. Men gässen är skygga och ganska svårjagade och det krävs en hel del ganska dyr utrustning med bulvaner och liggömsle. Är det därtill svårt att få avsättningen för köttet minskar viljan att jaga.
Vildsvinsavskjutningen minskade det gångna jaktåret med 25 procent vilket berättar att stammen minskat kraftigt.
– En annan art som har det tufft är skogsharen. Den påverkas av ett varmare vinterklimat och trängs undan av den lite större fältharen. I södra Sverige fälls det därför väldigt få skogsharar. Kanske försöker jägarna spara skogsharar vid jakt i större omfattning vilket förstärker trenden när vi tittar på avskjutningen, spekulerar Göran Bergqvist.
Älgstammen fortsätter att minska. Den ingår inte i viltövervakningen utan följs upp på annat sätt.
– Men stammen minskar. Vi har inte fällt så här lite älg på 40 år, säger Göran Bergqvist.

Fotnot: Avskjutningsstatistik för alla viltarter kan hittas på viltdata.se

För mer information.
Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent                             070-330 06 73

Göran Bergqvist, ansvarig för viltövervakning              070-606 14 48 goran.bergqvist@jagareforbundet.se

Tillbaka till överblick