Svenska Jägareförbundet

Meny

Så här skickar du ditt remissvar

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 10 juni 2024.

Svaren bör lämnas per e-post till:

li.remissvar@regeringskansliet.se samt till li.fjr@regeringskansliet.se .

Ange diarienummer LI2023/03401 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Källa: Anvisningarna hämtade i det så kallade Remissbrevet

 


2024-04-29 2024-05-31