Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Magnus Hansson

Svenska Jägareförbundets hållning

Svenska Jägareförbundets ståndpunkter bottnar i en demokratisk grundsyn, och utgår från att staten har ett ansvar för att alla människor behandlas lika, oavsett härkomst och bakgrund.

Hållningen utgår också från principen att Renmarkskommitténs förslag borde säkerställa alla intressens möjligheter och tillgång till fjällområdet – inte att tillgången och möjligheterna begränsas för turism, allmänhet, industri, jakt och fiske samt andra intressen.

Jakt och fiske på statens mark ska:

 • Upplåtas av staten, inte av en yrkesgrupp
  Förklaring:
  Rätten att upplåta jakt och fiske ska precis som på andra ställen i landet vara kopplat till markägandet – inte till en yrkesgrupp.
 • Vara enkel att få tillgång till
  Förklaring:
  Småviltjakten ska vara enkel att få tillgång till. Omoderna och otydliga regler som tolkas olika och ger omotiverade avlysningar av jaktområden ska bort.
 • Innehålla samma regler för alla som bor i Sverige
  Förklaring:
  Alla fast boende i Sverige ska ha likvärdiga regler för jakt och fiske på statens mark, även om lokalbefolkningen kan ges speciella förmåner.
 • Inte splittra samhället
  Förklaring:
  Olika möjligheter och rättigheter till jakt och fiske särskiljer människor från varandra. Detta splittrar lokalsamhället, skapar konflikter och försvårar samarbete och samexistens.
 • Bygga på framtida lösningar – inte historien
  Förklaring:
  Ett modernt samhälle ska bygga på en lagstiftning som tar fasta på dagens och framtidens behov för hela samhället och alla näringar.

Frågor

Har du frågor om Svenska Jägareförbundets
hållning till Renmarkskommitténs delbetänkande?

Kontakta:
delbetankandet@jagareforbundet.se

2024-04-05 2024-04-10