Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Foto: Mostphotos

Betänkande i november från Jägareförbundets Fjällråd och Renmarks-kommittén

Den så kallade ”Renmarkskommittèn” fortsätter sitt uppdrag att utreda ”det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske”. Under december har den genomfört ett antal möten med den parlamentariska gruppen, expertgruppen samt med företrädare för olika intressenter.

2022-01-13

Vid det senaste expertgruppsmöten, där Jägareförbundets Hans Geibrink ingår, behandlades bland annat ett av sekretariatet framtaget förslag till beskrivning av vilka olika grupper som har intresse av jakt och fiske i fjällområdet. Frågan var inte på något sätt kontroversiell utan gruppen var enig i sin syn på frågan.

Utredningens delbetänkande som ska redovisa om fler samebyar ska tillerkännas ensamrätt till jakten och fisket ska enligt planen vara överlämnat till regeringen senast den 21 november 2022. I praktiken innebär det att förslaget i all väsentligt måste vara klart före sommaren.
Av den anledningen ställde sig flera av de medverkande sig frågande till att utredningen ännu egentligen inte hade presenterat några ”hårda fakta” i frågan. Det påpekades också att frågan om rätten till jakt och fiske på statens marker är av absolut största värde och ett förslag under inga omständigheter får hastas fram.

- Vid Svenska Jägareförbundets senaste Fjällrådsmöte diskuterades de möten som hållits samt vad som är planerat. Rådet ser det som viktigt att stärka kommunikationen i arbetet med fjälljaktfrågorna, i synnerhet när det gäller utredningen av en ny rennäringslagstiftning (Renmarkskommittén), säger Gun Fahlander ordförande i Fjällrådet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick