Svenska Jägareförbundet

Meny

Vad har hänt och vad är på gång?

Kronologisk översikt utredningen av renskötsellagen - Vad är hänt och vad är på gång

Foto: Christina Nilson-Dag

2022

 • 12 januari 2022                        
  Fjällrådet träffar M, SD, KD koppade till utredningen, i Riksdagshuset
 • 26 januari 2022                        
  SJF Fjällråd träffar C-politiker i Riksdagen
 • 2 o 4 februari 2022                          
  Expertgruppsmöte, där Hans Geibrink SJF ingår genomförs
 • 7–8 februari 2022
  Renmarkskommittén kommer till Kiruna och träffar lokala jägare och Svenska Jägareförbundet Fjällråd
 • 25 mars 2022
  Expertgruppsmöte, Hans Geibrink
 • 8 April 2022
  Parlamentariker knutna till utredningen och sakkunniga ska påbörja diskussion om handlingsalternativ.
 • 13 maj 2022
  Expertgruppsmöte
 • 18 maj 2022
  Expertgruppsmöte med parlamentariker och sakkunniga
 • 9-10 juni 2022
  Parlamentariker och sakkunniga diskuterar handlingsdirektiv
 • Augusti/september 2022
  Parlamentariker och sakkunniga möts för att behandla författningstext
 • 21 nov 2022                              
  Utredningen ska presentera ett delbetänkande till regeringen om samebyarnas rätt att upplåta jakt- och fiskerättigheter med utgångspunkt i Girjasdomen.

2021 (Från oktober)

 • 1 okt
  Utredningens expertgrupp där Hans Geibrink SJF ingår har sitt första möte.
 • 24 november
  Jägareförbundets Fjällrådet träffar S-politiker kopplade till utredningen.   .  
 • 29 november                            
  Utredningens expertgrupp har möte, där Hans Geibrink, SJF ingår.
 • 14 december                             
  SJF inklusive Fjällrådets ordförande träffar C-politiker.        
 • 17 december                             
  Utredningens Parlamentarikergrupp och Sakkunniggrupp har möte. 
 • 20 december                            
  Jägareförbundets Fjällråd har möte 

2022-02-15 2024-04-10