Kronhjort Jakttider - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Kronhjort Jakttider

Jakttider för kronhjort - hela landet utom Skåne län

Inom kronhjortsskötselområde

16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt.

Utanför kronhjortsskötselområde

Endast årskalv är tillåten.  Den 16 aug-30 sep (enbart smyg- eller vaktjakt), den 1 okt till den andra måndagen i okt och 1 jan-31 jan.

Jakttider för kronhjort i Skåne län

Inom kronhjortsområde

Endast licensjakt. Länsstyrelsen bestämmer årligen jakttiden till en eller flera perioder under tiden den andra måndagen i oktober till 31 januari.

Utanför kronhjortsområde

Andra måndagen i oktober till 31 januari.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
[Error: Unable to find the property named 'MainContentArea'.]
2012-09-08 2013-05-13