Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Av 205 röntgade individer av ejder, svärta och småskrake hade ingen av dessa blyhagel i kroppen. Röntgenbilden visar en märkt ejder, notera stålringen runt benet (lyser vitt). Foto: Niklas Liljebäck

Inga blyhagel hittades i sjöfåglar

Nya fältstudier av ejder, småskrake och svärta i Östersjön visar att inte en enda av de undersökta fåglarna hade hagel i kroppen. Detta enligt en rapport som gjorts i samarbete mellan Svenska och Danska Jägareförbundet tillsammans med universitet i både Sverige och Danmark. Syftet med projektet är att leta orsaker till att populationerna av nämnda arter har minskat.

2023-09-18

Rapportförfattaren, Niklas Liljebäck, reder ut kärnan i den glädjande rapporten.

Vad säger den här studien?

– Den säger att trots att vi röntgade stort antal (205 totalt) sjöfåglar (ejder, svärta, småskrake) så hittade vi inte ett enda hagel. Vare sig i muskulatur – av skadeskjutning – eller i krävan.

När gjordes den?

– Den gjordes 2021/2022 i Sörmlands skärgård, det var första gången undersökningen gjordes här. Men i Danmark har det däremot gjorts studier förr, på ejder.  Då hittade man hagel, något som alltså inte är fallet nu. I Danmark förklaras nedgången i andelen fåglar med hagel i kroppen med riktade kampanjer kring skjutträning, avståndsbedömning, etc. Och att kampanjerna har gett resultat.

Hur är det här möjligt?

– En kombination mellan minskat jakttryck och att jägare blir bättre och bättre. Jägare tänker mer på etik nu än för tjugo år sedan.

Vems är förtjänsten?

– Jag tror det är ett kvitto på att jägarna är mer välutbildade generellt. Och minskat jakttryck.

Varför är det här viktigt?

– Det är viktigt av två aspekter. Vi vet nu (i projektet) att vi inte behöver fundera mer på att skadeskjutning och akut blyförgiftning ligger bakom de minskade stammarna, det kan vi lägga åt sidan, och fokusera på andra frågor. Och det andra viktiga är att träning och utbildning av jägare ger resultat.

Till sist – kan det bli jakt på dessa fågelarter igen?

– Ju mer vi lär oss om fåglarna, desto större blir chanserna då myndigheter känner sig mer trygga i sina beslut, säger Niklas Liljebäck.

Länk till rapporten

 

Tillbaka till överblick