Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Madeleine Lewander

Foto: Madeleine Lewander

Dags för styckning - glöm inte renskärning

Älgjakten pågår för fullt och det börjar bli dags att ta tillvara de nedlagda djuren. Svenska Jägareförbundet vill därför påminna om att skära bort ordentligt runt sårkanalen.

2014-10-17

För en vecka sedan gick Livsmedelsverket ut med nya råd för renskärning av viltkött, skjutet med blyammunition. För att säkerställa att få bort blyfragmenten, som kommer av blykulan, bör jägarna skära bort 10 cm till synes opåverkat kött runt sårkanalen. 

Samtidigt tog Livsmedelsverket bort tidigare råd om hur ofta man bör äta viltkött – under förutsättning att man följer de nya hanteringsråden.

Svenska Jägareförbundet som deltagit i undersökningarna med avsikt på att bevaka jägarnas möjligheter, hälsa och jaktetiken kan inte vara annat än nöjt.

– Genom vårt arbete kan jägarna fortsätta att använda bly, eller välja fullgoda blyfria alternativ. Valet av kula ligger kvar hos jägaren. Utan vår medverkan i undersökningen hade troligen kraven på jägarna blivit tuffare, säger Fredrik Widemo, forskningsansvarig på Svenska Jägareförbundet. Nu slipper vi dessutom bilden av att man inte kan äta så mycket viltkött man vill.

– Men motkravet är att vi skär bort tillräckligt mycket runt sårkanalen, eller väljer kopparkulor. 

Livsmedelsverket kommer med stor sannolikhet göra om undersökningen inom några år och kontrollera om halterna av bly i blodet har minskat.

– Jägarna har idag högre blodblyhalter än kontrollgrupperna och myndigheterna kommer knappast släppa taget om frågan. All forskning tyder på att om jägarna skär bort 10 centimeter runt sårkanalen så kommer halterna att minska. Vi kommer nog få problem med synen på viltkött som livsmedel om vi inte klarar av detta, säger Fredrik Widemo.

Vinsten av att skära bort 10 centimeter runt sårkanalen blir att bly i ammunition inte längre anses vara något problem från livsmedelssynpunkt – därmed behöver ingen vara orolig över hur mycket viltkött man äter. Myndigheterna och politikerna får dessutom svårt att använda bly i viltkött som argument för att förbjuda bly i ammunition.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick