Svenska Jägareförbundet

Meny
Röntgenbild av bogar från dovkalv skjuten i bakkant av bog med bondad kula, tagen innan skottrensning. Foto ©: SVA & SJF

Röntgenbild av bogar från dovkalv skjuten i bakkant av bog med bondad kula, tagen innan skottrensning. Foto ©: SVA & SJF

Så skär du rent

Svenska undersökningar visar att många jägare inte skottrensar tillräckligt för att få bort skadliga blyrester ur viltköttet. Svenska Jägareförbundet har därför tagit fram nya råd, tillsammans med Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Genom anpassad hantering kan du säkerställa viltköttets kvalitet som ett fantastiskt livsmedel och resurs.

Fakta om blyfragment:

 • Expanderande kulor med blykärna lämnar hundratals fragment

 • De flesta blyfragmenten är små, platta och mycket svåra att se

 • Även blyhagel fragmenterar

 • Fragmenten kan lätt spridas till andra delar av slaktkroppen innan och under skottrensningen

Ammunitionsval:

 • Det enklaste sättet att undvika bly i viltkött är att använda blyfri ammunition. Skottverkan är fullgod enligt moderna undersökningar.

 • Behovet av skottrensning är det samma oavsett om du använt bondade eller obondade blykulor

Skottrensning kula:

 1. Lämna mellangärdet intakt vid urtagningen, så att blod inte sköljer runt blyfragmenten
 2. Ta ur brösthålan med djuret hängande i bakbenen.
 3. Undvik helst att spola slaktkroppen. Måste du spola, så gör det efter skottrensning
 4. Skär bort allt kött som ser ut att vara påverkat av kula och splitter, eller som är blodsprängt
 5. Putsa bort alla blodutgjutningar i hinnorna; där sitter många blyfragment
 6. Diska eller torka av kniven noga innan du arbetar vidare
 7. Skär därefter bort ytterligare minst 10 cm opåverkat kött runt själva sårkanalen
 8. Diska eller torka åter av kniven noga innan du arbetar vidare med slaktkroppen
 9. Genomskjutna organ och bortrensat kött som kan misstänkas innehålla bly måste tas omhand så att inte vilt eller hundar kan komma åt det

Använder du blyfria kulor behöver du bara iaktta god hygien vid kötthanteringen.

Skottrensning hagel:

 1. Använd jaktpatroner, inte sportskyttepatroner som kan fragmentera mer
 2. Putsa bort allt kött som ser ut att vara påverkat, inklusive sårkanalerna efter hagel
 3. Var särskilt noggrann där hagel träffat ben.

 

Flådd, urtagen dovkalv skjuten med obondad kula. Här krävs omfattande skottrensning. Foto ©: SVA & SJF.

Råden bygger på undersökningar som genomförts av Svenska Jägareförbundet, Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.


2013-10-11 2018-04-24