Jägartips inför bock- och rådjursjakten 2018 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Rätt utförd har vaktjakt och pürsch efter råbock små effekter på viltet. Foto: Mostphotos

Jägartips inför bock- och rådjursjakten 2018

Snart är det dags för bockpremiären, som för många är den verkliga starten på jaktåret. Årets torka och värme sätter dock en del frågetecken för bockjaktens genomförande. Även för resten av jaktåret finns det anledning att fundera över avskjutningen. Jaga gärna bock, men tänk efter litet extra.

2018-08-07

Rätt utförd har vaktjakt och pürsch efter råbock små effekter på viltet. Samtidigt lider allt klövvilt nu av lägre näringsinnehåll i fodret och i många fall även av brist på dricksvatten. Råbockarna som nu går ur perioden med högbrunst är sannolikt särskilt utsatta, eftersom de lagt mycket resurser på att försvara sina revir i värmen. Saknar dessutom reviren fuktiga områden med bättre foder och tillgång på vatten blir stressen ännu större.

Troliga effekter av torkan på rådjuren:

 • Tillväxt och överlevnaden för årets killingar minskar
 • Reproduktionen kommer vara sämre nästa år
 • Den naturliga dödligheten kommer öka för vuxna individer
 • Bockarna kommer att vara sämre kondition än normalt, vilket påverkar köttkvaliteten
 • Killingarna kommer vara lättare i år och nästa år

Tänk på detta vid bockjakten:

 • Just nu är det olämpligt att störa vilt som sökt sin tillflykt till fuktiga och skuggiga miljöer.
 • Inrikta jakten på individer som exponerar sig frivilligt.
 • Anpassa avskjutningen efter lokala förhållanden; den naturliga dödligheten ökar troligen

Tänk på detta vid annan rådjursjakt under jaktåret 2018-19

 • Stammen kommer sannolikt minska pga torkan
 • Var särskilt försiktig med uttaget av reproduktiva hondjur; de begränsar stammens storlek mest
 • Fokusera på killingar i avskjutningen; de kommer ha lägre chans att överleva än vuxna 
 • Små killingar som överlever kommer ge upphov till mindre vuxna individer med låg reproduktiv framgång i framtiden

Fredrik Widemo

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick