Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Smygjakt på vildsvin är en spännande jaktform. Foto: Oscar von Stockenström

8 tips för framgångsrik jakt i mjölkmoget vete

Någon gång under juli månad, beroende på var i Sverige du jagar, går vetet i mjölkmognad. Men vad betyder det egentligen?
– Det betyder att det bildas stärkelse i veteaxen och vildsvinen har en kolhydratrik och lättillgänglig delikatess framför sig på fälten, svår att motstå. Då är bästa tiden att jaga dem i fälten, säger Anders Nilsson, bitr riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Prata med lantbrukaren om hur ni minimerar skador i fält när skjutet vilt ska transporteras ut. Foto: Oscar von Stockenström

2021-07-08

Har inte lantbrukaren haft besök av vildsvin tidigare på sina åkrar, så är det nu i juli de dyker upp. Det är under vetets mjölk­mognad som det blir extra intressant.
– Det är nu det är som viktigast att bedriva skyddsjakt, dels för att skrämma vildsvinen men även hålla nere antalet i de områden där de breder ut sig mer än vad höstens och vinterns jakt rår på. Spannmålsjakt är en spännande jaktform om än svår då det är svårt att se skillnad på kön och om det finns små kultingar med. Men när allt går vägen är belöningen det goda vildsvinsköttet med hem, som är perfekt att grilla under sommartid, säger Anders Nilsson, bitr jaktvårdskonsulent.

1. Reka innan jakten
Gå runt fälten dagtid och spana var vildsvinen har sina gångar. Kanske en gräsbevuxen övergång mellan fält kan hållas nere med grästrimmer och du vet åtminstone ett bra ställe att komma åt dem. Sitt i ett högt torn någon kväll innan och kika med handkikare, då får du en bra överblick, ta ut avstånd och gör upp en plan för olika scenario – vilka grupper eller ensamma djur rör sig i området.

2. Smyg rätt i vinden
I de mest vildsvinstäta områden är jakt ute på åkrarna kvällstid mycket vanligt. Jaktformen bygger på att man med rätt och stadig vind kan smyga in på nära avstånd. I skydd av vindens brus kan du rentav komma ännu lite närmare.

3. Prasselfria kläder
Kläder med kamou­flage fungerar bra, men är långt ifrån nödvändigt. Men en tyst yta på dina jaktkläder underlättar såklart smygandet i grödor, som kan nå dig ända upp till midjan. Som vanligt gäller rätt beteende vid rätt tillfälle. När vildsvinen är upptagna med att äta kan man sakta röra sig framåt, men stanna upp så fort de slutar äta för att lyssna.

4. Nyttja sprutspåren
För att inte förstöra grödorna, och för att komma fram så tyst som möjligt, nyttjar man de så kallade sprutspåren i åkern. Det svåra är inte att komma inom skotthåll, utan att faktiskt kunna se vilket djur man har framför sig. Ibland är det en större grupp, ibland ensamt vildsvin. Att skilja en galt eller större gylta från en förande sugga är i det närmaste omöjligt. Ofta kommer och går skottchanserna snabbt när det gäller jakt i säd.
– För en dialog med lantbrukaren innan jakten om hur ni bäst förflyttar er i fält och likaså undviker skador på grödorna när ni ska transportera ut skjutet vildsvin, säger Anders Nilsson, bitr jaktvårdskonsulent.

5. Passa i liggsäden
Många gånger är det lättast att komma åt vildsvinen i liggsäd från slagregn. Men även i utkanten av åkrarna, eller de lägre bevuxna områdena. Där finns möjligheten att hinna studera individerna för ett säkert skott på rätt avskjutningsdjur. I hög säd är det inte säkert att man kan avgöra om vildsvinet är skjutbart. Då gäller det att vara fräck och smyga in på mycket nära håll.

6. Fodra långt ifrån grödorna
Att störa och jaga vildsvinen i fälten kan även kombineras med att fodra på annan plats långt från grödorna. En åtel långt inne i skogen håller vildsvinen sysselsatta.

7. Använd alla dina sinnen
Det kan vara nog så viktigt att stanna upp och lyssna och lukta, inte bara spana. Vildsvinen hörs väl genom sitt smaskande läte när de äter, men även när de grymtar och kivas med varandra. Var uppmärksam på att flera grupper kan vara ute i fältet över ett större område.

8. Begå inget misstag
Man får absolut inte skjuta ledarsuggan, det kan bli än värre skador på grödorna då. Jägaren bör rikta in sig på i huvudsak ungdjur eller galtar. En av misstag bortskjuten ledarsugga ställer till stora problem då det inte bara är kultingarna som får lida, utan det bildas oord­ning i hierarkin i flocken.  Något som påverkar deras beteende i fodersök och ger ökade jordbruksskador som följd.
– Smygjakt på vildsvin i säd kan vara väldigt spännande. Plötsligt kan jägaren vara omringad av både stora och små vildsvin, då gäller det att ta rätt och snabbt beslut, säger Anders Nilsson, bitr jaktvårdskonsulent.

Tillbaka till överblick