Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Vid Svenska Jägareförbundets årsstämma i Kalmar den 4-5 juni 2022 beslutades att ett riksmästerskap i eftersök ska inrättas på Öster Malma. Foto: Madeleine Lewander

Riksmästerskap i eftersök

Vid Svenska Jägareförbundets årsstämma i Kalmar den 4-5 juni 2022 beslutades att ett riksmästerskap i eftersök ska inrättas på Öster Malma. Detta sedan stämman bifallit fyra mer eller mindre identiska motioner i ärendet. De fyra motionerna kom från Jägareförbundets länsföreningar i Västmanland, Uppsala län, Stockholm och Dalarna.

2023-06-20

Hundansvarig tjänsteman i region Mitt, fick strax före årsskiftet 2022/2023, uppdraget att samordna arbetet. Det tillsattes en arbetsgrupp i vilka följande personer ingår:

Jessica Larsson, tjänsteman med hundansvar i region Mitt
Jesper Einarsson, tjänsteman med nationellt ansvar för eftersök samt vilt och trafik
Thomas Larsson, fd länsansvarig för hund i Västmanlands län
Thomas Lindahl, länsansvarig för hund i Uppsala län
Torkel Norling, extern expert på eftersök och länsansvarig jägare NVR V:a Götaland
Ulf Danielsson, länsansvarig för hund i Dalarnas län

Arbetsgruppen var tidigt överens om att vi behöver ta fram ett enhetligt regelverk för samtliga mästerskapsnivåer, från kretsmästerskap ända upp till riksmästerskapet. Under våren har det jobbats intensivt med att fylla dessa regelverk med innehåll.

I regelverken har vi bl a definierat att målsättningen med dessa olika mästerskap i eftersök är att väcka ett intresse för och stimulera till utbildning av hundar och hundförare i eftersök på skadat vilt, framför allt eftersök kopplat till jakt. Där finns även förslag på några minsta krav om vad de olika mästerskapen bör innehålla för olika moment, säger Jessica Larsson.

Inom kort kommer förslagen till regelverk skickas ut på remiss till samtliga länsföreningar för synpunkter.

Vi ser fram emot att få in synpunkter på vårt arbete så långt och har goda förhoppningar om att kunna arrangera vårt första riksmästerskap i eftersök 2024 där varje region representeras av kunniga och erfarna eftersöksekipage, avslutar Jessica.

Tillbaka till överblick