Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Foto: Lennart Hansson/Mostphotos

HFD-dom ger utrymme för större tilldelning av rovdjur

När Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) under dagen avkunnade dom i ett fall om tilldelningen för björnjakten i Jämtland 2021 avgjordes samtidigt en fråga som gäller all jakt på stora rovdjur.
– Domen rör Jämtlands björnjakt som tillät jakt på 200 av Jämtlands drygt 1000 björnar. Denna nivå är nu godkänd och kan vara vägledande även för jakt på övriga stora rovdjur, säger Mikael Samuelsson ordförande i Rovdjursrådet.

2023-10-06

När Länsstyrelsen i Jämtland beslutade om björnjakt 2021 tilläts jakt på 200 björnar. Antalet björnar i länet var vid tillfället cirka
1 000 stycken. Det motsvarar en tilldelning på 20 procent av stammen. Detta beslut överklagade Rovdjursföreningen.
De lägre rättsinstanserna ansåg att tilldelningen var okej, men domen gick hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen.
– Genom att HFD nu i en tydlig och bra dom slår fast att den beviljade tilldelningen 2021 är en begränsad mängd och därmed ryms inom Art- och habitatdirektivets regler har vi fått en prejudicerande dom, som kan få stor betydelse framöver, säger Mikael Samuelsson.
Rovdjursföreningens överklagande har alltså inneburit att det nu finns en dom från högsta instans som klargör att en begränsad mängd ska utgå från storleken på artens bestånd, dess bevarandestatus och dess biologiska egenskaper.
– Vi har under processen stöttat Länsstyrelsen i Jämtland och Svenska Jägareförbundet är nöjda med domen. Den visar faktiskt att vi haft rätt hela tiden när det gäller vilket utrymme för jakt som finns, säger Mikael Samuelsson.
Han understryker också att det finns ett brett stöd i samhället för licensjakt på björn.
– Domen kan också vara vägledande för annan rovdjursjakt, vilket i så fall skulle vara väldigt positivt, eftersom det då skapar utrymme för att faktiska förvalta rovdjursstammarna på ett bra och klokt sätt, säger Mikael Samuelsson.

Tillbaka till överblick