Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

På Jägareförbundets nya sida finns konkreta tips och råd att ta till, samt kontaktuppgifter till hjälp som finns att få. Foto: Jonas Eriksson

Rätt verktyg för både fysisk och psykisk hälsa

Hösten är här, för många jägare den bästa tiden på året – full av planer och förväntningar. Vi möts, förbereder och går ut tillsammans i skog och mark, ett ypperligt tillfälle att stämma av hur jaktkamraterna egentligen mår. Nu slår Svenska Jägareförbundet ett slag för att ge medlemmarna verktyg att hantera och prata om både fysisk och psykisk hälsa.

2023-10-09

Initiativ runt psykisk hälsa har förekommit i Svenska Jägareförbundets länsföreningar genom åren och har i år tagit ny fart. I september lanserade Jägareförbundet Dalarna ett samarbete tillsammans med Region Dalarna och Rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) där vikten av att kunna hjälpa vid både fysisk och psykisk ohälsa lyfts fram. Information skickades ut till länsföreningens medlemmar och ett kort, lätt att stoppa ner i plånboken, ger enkla råd att följa vid en akutsituation.
Via kortets QR-kod nås Svenska Jägareförbundets webbsida där vidare information finns samlad om vad jägarna kan göra för att ta hand om både sin egen och andras fysiska och psykiska hälsa. Här finns konkreta tips och råd att ta till, samt kontaktuppgifter till hjälp som finns att få.
– Projektet i Dalarna har slagit väldigt väl ut, berättar Magnus Rydholm, kommunikationschef på Svenska Jägareförbundet. Det har länge funnits en rädsla för att prata öppet om psykisk ohälsa men vi börjar skymta en förändring i samhället. Kan vi hjälpa till att sprida kunskap och ge våra medlemmar verktyg för att hjälpa varandra är det en självklarhet för oss som förbund.

Samarbetsprojekt som belyser vikten av att kunna rädda liv, vare sig det är vid fysisk eller psykisk sjukdom, hjälper också till att normalisera att vi alla kan må psykiskt dåligt någon gång i livet. Att veta hur man ska agera kan vara livsavgörande oavsett om det rör sig om att ge första hjälpen eller stöd vid psykisk ohälsa.
Projektet i Dalarna har inspirerat initiativ i grannlänen. I Värmland har ett liknande samarbete initierats och ett utskick till medlemmarna är på gång, även där i samarbete med regionen.
– Den sammanställda informationen finns tillgänglig för alla på vår webbsida. Den ger viss kunskap i ämnet, men sidan har också länkar till specialister. Vi hoppas att alla medlemmar kommer ihåg att det finns hjälp att få, livet är inte hopplöst även om det kanske känns så ibland. Ett steg närmare hjälpen är vår webbsida, säger Magnus Rydholm.
– Sammanhållningen och gemenskapen kring vårt intresse för jakt, natur och hundar bygger på att vi hjälper varandra. Har vi bara rätt verktyg kan vi alla bidra till ett mer medmänskligt samhälle där fler stannar upp, ser varandra och agerar när någon mår dåligt, säger Magnus Rydholm.

Tillbaka till överblick