Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

För att arrangera en bra och etisk gåsjakt krävs kunskaper och förberedelser. Skadskjutningar kan exempelvis uppkomma för att skytten avlossar skott när gässen flyger nära varandra. Foto: Sten Christoffersson

Bättre skytte och etik vid gåsjakt

Under senaste åren har Svenska Jägareförbundet arbetat med att utveckla och förbättra gåsjakten. Nu vill organisationen göra en insats för att förbättra etik och skyttekunskaperna.
– All information vi får från bland annat forskningen pekar mot att skadskjutningar förekommer för ofta. Detta är allvarligt och något som måste hanteras, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

2024-03-20

Jakten på gäss kan vara riktigt svår. Gässen är vaksamma och flyttar ofta i stora flockar från häckningsområden i Skandinavien till vinterområdena i Tyskland och Belgien. Eftersom jakten ofta sker på flygande fåglar kan det också vara svårt att göra en korrekt avståndsbedömning.
Utifrån den samlade informationen om gässens hälsotillstånd från bland annat forskningen står det klart att skadskjutningar förekommer i för hög omfattning. Flera forskningsresultat i ämnet kommer sannolikt publiceras under året och klargöra hur vanliga skadskjutningarna är.
– Vi kan aldrig få bort alla skadskjutningar, men genom insatser kan vi minska antalet, vilket är vår skyldighet som jägare – att ta problemet på allvar, säger Anders Nilsson.
– Eftersom de stora flockarna av gäss kan orsaka stora skador på grödor finns ofta ganska hårda krav från markägarna på att jägarna ska jaga och fälla gäss. Dessa krav kan leda till att en del jägare skjuter på för långa håll. Alla har kanske inte tränat och förberett sig för jaktformen, vilket bland annat kan leda till felaktiga avståndsbedömningar, säger Anders Nilsson.

Utbildningar och träning

Svenska Jägareförbundet tog under 2023 fram en ny utbildning i gåsjakt, som håller på att lanseras över landet. Syftet med utbildningen är både att lära ut jaktformen och att öka etiken i jakten.
– Många jagar idag gäss med bulvaner och liggömsle ute på fälten. Då kan det vara bra att träna skytte från liggömsle. Vi vill också ge jägarna bra redskap för att kunna bedöma avstånd och använda rätt utrustning. Allt detta bidrar till att skadskjutningar minskar, säger Anders Nilsson
Gässen jagas längs hela sin flyttväg och det går inte att säga i vilket land som skadskjutningarna sker.
– Vår bedömning är att problemet förekommer i alla länder – och därför behöver frågan hanteras gränsöverskridande. Såväl Danska som Svenska Jägareförbundet har redan påbörjat arbetet, säger Anders Nilsson.

Gåsjaktutbildning – för en bättre jakt

Svenska Jägareförbundet tog under 2023 fram en ny gåsjaktutbildning. Syftet var att lära fler jägare hur man arrangerar en gåsjakt med bulvaner, så att gässen kommer nära jägarna och med korta skotthåll. Utbildning syftar alltså till att öka både jaktetiken, locka fler till att jaga gäss och effektiviteten i gåsjakten. Såväl skytteträning som säkerhet ingår.
Med god kunskap om jaktformen kan man styra gässen och få lämpligt skotthåll och många gånger även inom riktigt kort skotthåll. Det handlar bland annat om genomtänkta förberedelser med väl valda placeringar av liggömslen och bulvaner, samt att skapa ett utmärkt kamouflage. 
Under 2024 kommer utbildningen hållas vid cirka tio tillfällen.

Läs mer här - Gåsjakt med bulvan

Tillbaka till överblick