Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Vad gäller vid självständigt lån av vapen?

2020-11-02

Svar: När det gäller självständigt lån av vapen så behöver låntagaren själv inneha licens för motsvarande typ, eller fått tillstånd från Polisen om att låna sådant vapen.

Exempel: Vill en person låna ett kulgevär klass 1 så krävs det att personen själv innehar licens för kulgevär klass 1 eller fått tillstånd från Polisen om att låna ett kulgevär klass 1.

I båda fallen så krävs det att man får en vapenlånehandling från långivaren. Det finns att skriva ut från Polisens hemsida. En vapenlånehandling krävs dock inte om långivaren är medlem av samma familj eller hushåll, då kan man ta med originaltillståndet.

För mer information om utlåning av vapen, se den här artikeln!

Tillbaka till överblick