Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilka regler gäller vid utlåning av vapen?

(2012) Detta är en ständigt återkommande fråga och nya regler kom för några år sedan. Många människor lever dock fortfarande kvar i tron att de gamla reglerna gäller, så det kan vara på sin plats med en påminnelse.

Uppsiktsutlåning

Det finns två olika typer av utlåning, uppsiktsutlåning och självständig utlåning.
Som nybliven jägare brukar man låna vapen och jaga tillsammans med en erfaren jägare, till exempel en förälder. Detta kallas för uppsiktsutlåning och det är möjligt från 15 års ålder.

Den oerfarne jägaren ska då sitta med långivaren på pass och låna ett vapen som långivaren har innehavstillstånd på. Naturligtvis får man jaga med andra jaktmetoder såsom smygjakt, men långivaren ska befinna sig så nära den nye jägaren att han eller hon kan ingripa vid eventuell felaktig vapenanvändning. Man brukar säga att man ska befinna sig tillsammans på högst en armlängds avstånd. Långivaren kan själv medföra annat vapen, eget eller lånat av en tredje person, och jaga samtidigt.

Det är viktigt att komma ihåg att det vapen som lånas ut måste innehas av långivaren. Formellt är nämligen inte andrahandsutlåning tillåten enligt vapenlagen. Det finns faktiskt vissa möjligheter att få tillstånd för en förälder att inneha vapen enbart för utlåning till exempelvis sina barn för uppsiktsjakt. Det kan ju vara så att föräldern är vänsterhänt och barnet högerhänt, eller att det skiljer så mycket i kroppsstorlek att vapnet inte passar.

Statligt jaktkort behöver inte längre lösas av den som vid jaktårets början är under 18 år (om han eller hon då inte har eget tillstånd att inneha skjutvapen för jakt). Jägarexamen behövs inte heller.

Självständig utlåning

Vid självständig utlåning av jaktvapen gäller sedan 1 juli 2006 ett krav på särskilt tillstånd från polisen. Det räcker alltså inte längre med jägarexamen som tidigare.

Detta gäller dock inte om låntagaren redan innehar ett jaktvapen av samma typ. De tre typer som finns i detta avseende är kulgevär klass 1, kulgevär klass 2–4 och hagelgevär, det vill säga att det följer jägarexamensproverna. För att få låna ett hagelgevär utan särskilt tillstånd från polisen krävs alltså att man redan har tillstånd att inneha ett eget. Har man ett kulgevär klass 1 får man låna samtliga kulgevär utan särskilt tillstånd, men har man bara ett kulgevär klass 3 så får man bara låna ett kulgevär klass 2–4. För att få låna en drilling utan särskilt tillstånd krävs således både eget innehavstillstånd på hagelgevär samt kulgevär.

I samtliga fall, oavsett om man har särskilt tillstånd från polisen eller lånar med stöd av ett eget tillstånd, krävs det att man får en vapenlånehandling från långivaren. Detta brukar kallas låneintyg eller (felaktigt) lånelicens och kan skrivas på en särskild blankett från polisen. Detta behövs dock inte om långivaren är medlem av samma familj eller hushåll, då man istället kan ta med originaltillståndet.

Utländska jägare

När utländska jägare kommer till Sverige och vill jaga får även de låna vapen.
Uppsiktsutlåning är en möjlighet. Om de har tillstånd från myndigheterna i sitt hemland att inneha jaktvapen av den typ lånet avser, får de dessutom låna ett vapen självständigt här i Sverige. Ett särskilt tillstånd från polisen i Sverige att låna vapen kan inte beviljas till utländska jägare, så den varianten är inte möjlig. De ska dock erhålla en vapenlånehandling från långivaren och för att få jaga ska de lösa statligt jaktkort och ha jakträtt på den mark de ska jaga på, precis som vi andra.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-02-22 2019-02-22 Ola Wälimaa