Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Malin Liljeholm

Frågor och svar om nya medlemsavgifter

För första gången på över tio år är det dags att ändra medlemsavgifterna. Från och med 1 juli i år kommer ordinarie medlemskap för både enskilda och föreningar kosta 675 kronor, ordinarie medlem utan Svensk Jakt och stödmedlem betalar 410 kronor och ungdomar under 25 år får oförändrat betala 300 kronor.

Vad händer med medlemsavgiften?
Den 11 april hade Svenska Jägareförbundet en extra årsstämma. Då beslutades att medlemsavgiften ska förändras från och med nästa medlemsår, 2023/24. Det betyder att nästa avisering från Svenska Jägareförbundet, som skickas ut under maj månad, innehåller de nya avgifterna.

Om jag går med nu, vilken avgift ska jag betala?
Eftersom du blir medlem nu, gäller ditt medlemskap medlemsåret 2023/24. Du kommer därför att betala den avgift som gäller, dvs 675 (ordinarie medlem), 300 kr (ungdomsmedlem) resp 410 kr (ordinarie medlem utan Svensk Jakt).

Hur mycket kostar ett medlemskap, med de nya avgifterna?
Ordinarie medlem och avgift för lokalorganisationer 675 kronor per år.

Ordinarie medlem utan Svensk Jakt 410 kronor per år.

Stödmedlem 410 kronor

Ungdomsmedlem 300 kronor

Läs mer om medlemskategorierna här.

Varför höjs medlemsavgifterna?
Allting har blivit dyrare i samhället, vilket också påverkar Svenska Jägareförbundet. Vi vill inte sänka ambitionerna för vad förbundet ska leverera till medlemmarna utan väljeri stället att justera medlemsavgiften.

Varför höjs inte avgiften för ungdomsmedlemskap?
Ungdomar är en prioriterad målgrupp. Därför vill den extra årsstämman behålla en låg kostnad för ungdomar.

Varför har Medlem utan tidning blivit dyrare, jämfört med Medlem med tidning?
Orsaken till att Ordinarie medlemskap utan Svensk Jakt fick en större höjning beror på att denna kategori inte bär sina egna kostnader, dvs de gemensamma kostnaderna för medlemskapet (som omfattar alla medlemskategorier) är högre än den avgiften som tidigare låg på 300 kronor.


2023-04-12 2023-05-24