Svenska Jägareförbundet

Meny

Regler för tävlingar anordnade av Svenska Jägareförbundet

Dessa regler gäller för samtliga tävlingar som Svenska Jägareförbundet anordnar.

 • Genom att delta i tävlingen samtycker du till att Svenska Jägareförbundet behandlar dina personuppgifter och, om du vinner, använder ditt namn och tävlingsbidrag i marknadsföring i samband med tävlingen. Uppgifterna kan komma att användas för erbjudande om medlemskap i Svenska Jägareförbundet. Du kan när som helst avregistrera dig från att få erbjudanden. För att läsa mer om Svenska Jägareförbundets behandling av personuppgifter, besök sidan GDPR - Personuppgitfspolicy.
 • Du måste vara över 18 år för att delta. 
 • Svenska Jägareförbundet äger rätten till inlämnade bidrag och motiveringar. 
 • Alla frågor runt tävlingar besvaras av Svenska Jägareförbundet/Marknadsavdelningen. 
 • Svenska Jägareförbundet kan när som helst ändra regler, villkor eller avbryta tävlingen. 
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Är du anställd på Svenska Jägareförbundet, ledamot i förbundsstyrelsen eller i en länsförenings styrelse kan du ej delta i tävlingar.
 • Vinsten kan ej bytas mot kontanter, annan tjänst eller vara. 
 • Svenska Jägareförbundets tävlingar är inte kopplad till, sponsrad eller administrerad av Facebook, Instagram eller annat socialt medium. 
 • Urval till ev finalomgångar och det slutliga resultatet går inte att överklaga. Svenska Jägareförbundets Marknadsavdelning är ansvarig för att utse vinnare.
 • Om Svenska Jägareförbundet inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter han/hon lämnat är korrekta.
 • Svenska Jägareförbundet ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).

Har du frågor eller synpunkter på dessa regler? Kontakta vår marknadsavdelning


2019-06-12 2024-04-24