bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Börjar bli många revir nu, med ökad risk för incidenter för hund och djur ägare!

Börjar bli många revir nu, med ökad risk för incidenter för hund och djur ägare!

Pågående varginventering i Sverige vintern 2023-2024

Är lite konstigt att det saknas information om vargar här i Dalarna. Vid uppdatering den 2 februari fanns det information om ytterligare ett revir/familjegrupp här i Dalarna. Av totalt 60 påträffade konstellationer av vargar, berör endast 9 av dessa Dalarnas län. Men uppdateringarna fortsätter minst ett par veckor efter avslutad inventerings period.

2024-02-24

Löpande uppdateringar

Informationen uppdateras löpande av SLU, allteftersom dataunderlaget granskats, social status dokumenterats och reviren särskilts från varandra.

Arbete och uppdatering sker hela perioden samt ett par veckor efter avslutad fältsäsong. 

Trender och populationsuppskattningar av populationen
Trender i populationen har redovisats genom antal familjegrupper och par sedan 1998/1999. Det totala antalet vargar i Skandinavien har sedan vintern 2011/2012 uppskattats med hjälp av en omräkningsfaktor som multiplicerats med antalet dokumenterade föryngringar. Omräkningsfaktorn är baserad på inventeringsdata från tidigare års inventeringar (2000/01 – 2002/03).
Naturvårdsverket har gett olika forskargrupper i uppdrag att ta fram nya omräkningsfaktorer samt att utvärdera befintliga och nya omräkningsfaktorer. Denna vinter kommer dock samma omräkningsfaktor som föregående år att användas.

Hela rapporten finns här : Rapport

Tillbaka till överblick