bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Inventering rovdjur status 2024-02-02

Nu har det hittats 45 olika grupperingar av vargar i hela landet, varav 9 revir/familjegrupper som berör Dalarna.

2024-02-06

Det kommer säkert att hittas flera familjegrupper i den fortsatta inventeringen! 

Lista över hittade familjegrupper eller revirmarkerade par:

Varg230202-1.png

Varg230202-2.png

Tillbaka till överblick