bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Göran Ekström

Fotograf: Göran Ekström

Varginventering 2024 uppdatering

Nu har 68 revir eller familjegrupper dokumenterats här i landet, utav dessa berör 11 grupper av vargar Dalarna. Inventeringen pågår till den 31 mars 2024, så risken är väldigt stor att det tillkommer flera revir.

Information hämtatd från SLU

Information hämtatd från SLU

2024-03-13

Vid den senaste uppdateringen, 2024-03-08, noterades Dalarna för ytterligar ett revir, som enligt dokumnetationen delas med ett närliggande län. Med 11 bekräftade revir eller familjegrupper som berör Dalarna så verkar stammen öka här i länet. Nedan listan över varggrupperingar.

Varg230308-1.png

Varg230308-2.png

Tillbaka till överblick