bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Uttalande från Jägareförbundet Norrbottens årsstämma

För Jägareförbundet är det självklart att alla vi som bor och verkar i Norrbotten ska ha rätt att kunna ta del av den fantastiska natur och miljö som finns kring omkring oss. Vare sig man är jägare, fiskare, renskötare eller är en del av det rörliga friluftslivet erbjuder vår stora region fantastiska möjligheter för alla.

2018-03-27

Det är också därför som Jägareförbundet Norrbotten ser dystert på den utveckling som nu sker. Få ska bestämma över många och det på föråldrade principer och med beslutsprocesser som vi aldrig skulle acceptera för någon annan verksamhet i vårt demokratiska samhälle. Det är olyckligt och riskerar bara att skapa mer konflikt och osämja. 

Samtidigt finns ett antal grundläggande principer som vi inte kan bortse ifrån.

- Allas vår rätt att nyttja markerna och jägarnas rätt att jaga på dem.

- Rätten att röra oss fritt och respektfullt i naturen.

- Att myndigheternas beslut fattas på korrekta grunder och ska vara transparanta.

- Detsamma gäller allas rätt till en åsikt och att vi i debatten måste skilja på sak och person.

Ingen gynnas av en debatt som förs på en låg nivå. 
Jägareförbundet Norrbotten anser att den negativa spiralen vi nu ser snurra allt fortare måste brytas. Vi önskar en saklig debatt och en större vilja till samverkan och samförstånd. Vi är redo att axla vårt ansvar i diskussionen och hoppas att andra följer efter. ”

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick