Jägareförbundets ordförande i Norrbotten lämnar sitt uppdrag - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Jägareförbundets ordförande i Norrbotten lämnar sitt uppdrag

Efter en artikel om Sametingets jakttidsförslag, där jag som ordförande för Jägareförbundet Norrbotten uttalade mig, har det uppstått oro bland medlemmarna avseende var jag står och vad jag kan i frågan. Artikeln följdes upp av ett förtydligande på förbundets hemsida där jag ställer mig helt bakom förbundets åsikt.

2019-04-15

Problemet var och är att jag inte är tillräckligt uppdaterad i alla jaktliga frågor varför jag inte heller anser mig lämplig att agera som ordförande och galjonsfigur för förbundets fina verksamhet. Jag kommer inte heller att hinna och kunna bli nog insatt i frågor så raskt som jag bedömer vara nödvändigt i den heta bevakning som råder.

Jag har därför valt att avträda som ordförande men fortsätter att stödja Jägareförbundet som medlem. Jag önskar styrelsen lycka till med det fortsatta och viktiga arbetet med att säkra en god jakt i ett Sverige som är fantastiskt.

 Mvh / Peter Olofsson

 Eventuella frågor besvaras av vice ordförande Birgitta Isaksson

 Tel: 070-66 808 16
 e-post: birgitta104@hotmail.com

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick