Älgen förtjänar att behandlas bättre - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Sarah Nordlinder

Älgen förtjänar att behandlas bättre

I Norrbotten har man  under flera års tid haft en älgjakt som pågått oavbrutet under hösten. Ändå finns det ingenting som tyder på att målen i älgförvaltningen nås bättre än i närliggande län där man under hela perioden har haft ett av Länsstyrelsen beslutat uppehåll för brunst. Skälet till att slopa uppehållet kan därför sägas vara utrett och inte ha gett någon positiv effekt vad gäller hur mycket älg som fälls eller hur skadebilden på skogen utvecklas.

2020-05-26

Länsstyrelsen i Norrbotten tog vid sitt möte den 26 maj beslut om jakttider för älg för säsongen 2020. Tyvärr kan vi konstatera att Jägareförbundets arbete med att återinföra ett fastställt brunstuppehåll i  Norrbotten  inte fick gehör denna gång heller. Detta trots att jägarnas företrädare klart markerat att man av etiska och andra skäl vill ha tillbaka ett brunstuppehåll i jakten. Man kan också peka på skrivningar i internationella överenskommelser och i Naturvårdsverkets viltstrategi att man inte ska jaga vilt under deras fortplantningstid.

När Länsstyrelsen i Norrbotten som första och enda län i landet valde att ta bort det traditionella brunstuppehållet i älgjakten skedde detta gradvis och i början endast i delar av länet. Vid den tiden fanns det vissa som såg detta som en möjlighet att jaga klart innan snön blev allt för djup. Nu går utvecklingen åt motsatta hållet. Sista dag för älgjakt senareläggs och allt fler områden med dessa märkliga så kallade jakttidsfönster införs vilket gör att en överväldigande majoritet av jägarna idag vill ha ett fastställt brunstuppehåll. Det gäller både bland älgjägare och ännu mer gäller detta jägare som jagar annat vilt än älg!

Jägareförbundet ser också vinster för de som nyttjar skogen till annat än jakt under hösten genom att de i god tid kan få veta när älgjakten tar en paus.

Jägarna har under många år ställt upp på att genomföra älgjakten med målet att sänka stammen, vilket också har genomförts. Någon gång måste man från myndigheter och markägare lyssna på de som faktiskt utför den jakt som alla kräver ska genomföras och gå jägarna tillmötes på någon punkt. Det som ligger jägarna varmt om hjärtat är att älgjakten ska genomföras med hög etik och med tanke på kvalitén i älgstammen. Där är brunstuppehållet en fråga där man borde kunna komma överens och skapa grund för bra framtida relationer

Jägareförbundet hoppas att jägarna fortsätter att ta en paus i älgjakten under den mest intensiva brunstperioden oavsett Länsstyrelsens beslut. Vi vet genom all vår forskning på älgarna i Norrbotten att brunsten sker från skiftet september/oktober och ungefär två veckor framåt. Vi hoppas också att markägarnas representanter kan respektera de jaktlag som väljer att ta ett jaktuppehåll för älgarnas brunst för att möjliggöra ett fortsatt gott samarbete i älgförvaltningen.

 

/ Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick