bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Mostphotos

Norrbottens kommuner kritiserar Renmarkskommittén

Norrbottens Kommuner skriver i ett pressmeddelande att man oroas över brister i Renmarkskommitténs arbete.
– Det är viktigt att det slutgiltiga förslaget även säkrar allmänhetens tillgång till jakt och fiske på statens mark, säger Claes Nordmark, ordförande Norrbottens Kommuner och kommunalråd Boden. Daniel Widman, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten utvecklar sin syn i frågan.

Daniel Widman, ordförande Jägareförbundet Norrbotten. Foto: Privat

2022-12-06

 

Allt fler röster höjs för en förändring av Renmarkskommitténs arbete och utredningens arbetssätt. Denna fråga kommer att kunna påverka oss alla, såväl näringsliv, samhällsbyggnad, industri, turism, levnadsvillkor och attraktionskraft är i ett direkt beroende.

Norrbottens kommuner uttrycker återigen krav för en sammanhållen hänsyn tas till både rennäringen, lokalbefolkningen olika näringars intressen.

- Det är viktigt att det slutgiltiga förslaget även säkrar allmänhetens tillgång till jakt och fiske på statens mark. Friluftslivet i allmänhet, och jakt och fiske i synnerhet, är faktorer som gör Norrbotten attraktivt i en fantastisk tid när vi behöver få ännu fler att stanna kvar och ännu fler att flytta hit, säger Claes Nordmark, ordförande Norrbottens Kommuner och kommunalråd Boden.

Riksdagens uttalande inför tilläggsdirektivets utformning att alla intressens 'rättigheter' ska beaktas lika måste vara ledordet framåt.

Och för att detta ska kunna uppnås måste direktiven ändras, delbetänkandet tas bort och sakkunniggruppen utökas för att alla intressen som omfattas av utredningen ska behandlas och tillses lika rättigheter när all nödvändig fakta finns framtagen.

/Daniel Widman, ordförande Jägareförbundet Norrbotten
 
 
 
Här är pressmeddelandet i sin helhet.
 
Norrbottens Kommuner oroas över brister i Renmarkskommitténs arbete

Översynen av rennäringslagen och upplåtelsen av jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen behöver noggrant utredas och få en sammanhållen hänsyn till både rennäringen, lokalbefolkningen olika näringars intressen. Vilka förslagen än kommer ut av utredningen kommer de att påverka norrbottningarnas levnadsvillkor och Norrbottens attraktionskraft. Utredningen berör statens mark ovan odlingsgränsen och främst länets fjällkommuner men det påverkar även länets hela befolknings möjlighet att bedriva jakt, fiske och aktivt friluftsliv.

Utredningskommittén fick ett tilläggsdirektiv från av regeringen i maj i år vilket även inkluderar en förlängd utredningstid för delbetänkandet till 31 augusti 2023. Norrbottens Kommuner har tidigare välkomnat att Renmarksutredningen fick ett tilläggsdirektiv samt en förlängd tid för delbetänkande och att sammanhållen syn på flera intressen skulle tas med. Det som Norrbotten Kommuner ser som en brist i processen är om en tillfällig lagstiftning om småviltjakt och fiske införs innan utredningen av renskötsellagen är klar 2025.

- Det är viktigt att det slutgiltiga förslaget även säkrar allmänhetens tillgång till jakt och fiske på statens mark. Friluftslivet i allmänhet, och jakt och fiske i synnerhet, är faktorer som gör Norrbotten attraktivt i en fantastisk tid när vi behöver få ännu fler att stanna kvar och ännu fler att flytta hit, säger Claes Nordmark, ordförande Norrbottens Kommuner och kommunalråd Boden.

Jägarförbundet, Sportfiskarna och Lantbrukarnas Riksförbund, som alla ingår i expertgruppen som är knuten till utredningen, har i en hemställan till regeringen begärt att göra om direktivet och skjuta upp lagförslaget tills hela utredningen är klar.

- Av debatten som följer runt utredningen är det också oroande om processen inte är transparent och att personerna i expertgruppen inte får samma information eller möjlighet lämna in fakta och synpunkter. Det riskerar att minska den demokratiska legitimiteten vid ett införande av en ny lag som får konsekvenser på länets attraktivitet och det vore allvarligt, säger Claes Nordmark.

 
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick