Svenska Jägareförbundet

Meny

venska Jägareförbundet efter en lämplig plats för att starta en utbildning inom jakt och viltvård. Prins Gustaf Adolf, dåvarande ordförande i Jägareförbundet, bidrog i hög grad till att förbundet kunde arrendera Öster Malma och 1947 invigdes Öster Malma jaktvårdsskola. Foto: Madeleine Lewander

Öster Malma - jägarnas kunskapscentrum i över 70 år

Öster Malma i Södermanland, för många jaktens högborg där Svenska Jägareförbundet huserat sedan 1947 och där jaktvården utvecklats till dagens moderna viltvård. Här inleddes samma år också viltmästarutbildningen, fortfarande idag en attraktiv utbildning. Sedan 2003 finns förbundets huvudkontor här, Wildlife park samt hotell, restaurang och konferensverksamhet.

Öster Malma, Svenska Jägareförbundets nationella kansli. Här finns också konferens- och restaurangverksamhet. Foto: Madeleine Lewander

Det gamla säteriet Öster Malma med sitt slott och de två flyglarna ligger vackert beläget vid Malmasjön. I ett utdrag ur boken Säterier i Sörmland finns beskrivet hur Öster Malma i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, med Hertig Karls tillstånd och Änkedrottning Kristinas bekräftelsebrev, skänktes eller såldes mellan flera olika ägare.

Öster Malma har sedan dess bytt ägare åtskilliga gånger.

År 1900 Blev Hugo Tigerschiöld ägare till Öster Malma, och nu inleddes en välbehövlig upprustning av gården som moderniserades. Han såg också till att gårdens arbetare och arrendatorer fick drägliga bostäder. Gården fick el 1919. Efter Hugo Tigerschiöld genomlevde gården några snabba ägarbyten innan den 1944 köptes av Svenska staten.

Samtidigt letade Svenska Jägareförbundet efter en lämplig plats för att starta en utbildning inom jakt och viltvård. Prins Gustaf Adolf, dåvarande ordförande i Jägareförbundet, bidrog i hög grad till att förbundet kunde arrendera Öster Malma och 1947 invigdes Öster Malma jaktvårdsskola.

Jägareförbundet förvärvade till slut 1994 Öster Malma.

Under åren har närmare 400 viltmästare utbildats. Det var slottet som tjänade som skolbyggnad fram till 1984 då man byggt den Röda Längan med mer ändamåls-enliga lokaler för den kursverksamhet man bedrev.

Så småningom växte man även ur Röda Längan och planerna för en ny byggnad tog form. Den arkitekt som anlitades, Christian Melker, kom då med förslaget att använda den stora gamla ladugården (byggd ca 1840) som då enbart hyste ett par hästar.
Den sista arrendatorn som slutade 1996 använde huset till svinuppfödning.  I samband med dessa diskussioner bestämdes också att Svenska Jägareförbundets huvudkontor skulle flyttas från Rinkeby i Stockholm till Öster Malma.
Resultatet blev Laggårn som vi ser den idag och av Röda Längan blev ett modernt hotell för övernattande gäster.

Jagarforbundet_Diana-13.jpg
 Många utbildningsjakter har genomförts på Öster Malma genom åren. Foto: Erik Ardelius

 

År 2003 invigdes det nya huvudkontoret med rymliga lokaler för konferenser och restaurang. Idag är anläggningen anpassad till en verksamhet med utbildningar, konferenser, bröllop och andra festligheter.

Gården har cirka 1200 ha mark, varav 560 ha är produktiv skogsmark. Där finns drygt 350 ha sjöar, viltvatten och vattendrag. Resten är åker, äng och övrigt. Åkermarken är till stor del utarrenderad. Förutom den egna marken arrenderas ytterligare ca 800 ha skogsmark som i huvudsak används för utbildningsjakter.


2019-10-15 2019-12-10