Jägareförbundet Västra Götaland Väst - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Morgan Andersson ny ordförande

V Götaland Väst 2021-04-08 Årets stämma hölls den 7 april. Stämman hölls digitalt men halva styrelsen och mötesordförande, valberdening och ett av ombuden fanns fysiskt på...

Oförändrad medlemsavgift

V Götaland Väst 2021-04-06 Vid extra förbundsstämma den 6/4 beslutades att nästa års medlemsavgift blir oförändrad. 600 för medlem med tidning och 300 utan tidning.

Trofébedömning

V Götaland Väst 2021-03-25 Kontakta ditt lokala kontor i Skara om du behöver hjälp. Karl-Johan Brindbergs Jaktvårdskonsulent...

7 föreläsningar i mars

V Götaland Väst 2021-02-27 Jägareförbundet bjuder in till 7 digitala föreläsningar om vilt och viltvård under mars månad

Länsstyrelsens kampanj mot olaga jakt

V Götaland Väst 2021-02-19 Jägareförbundet ifrågasätter starkt Länsstyrelsens...

Digital utbildning Älg och Kron

V Götaland Väst 2021-02-14 För dig som vill förkovra dig om Älg- respektive...

Digital årsstämma

V Götaland Väst 2021-01-19 Länsföreningens årsstämma är utsatt till den 7:e april. Styrelsen har nu beslutat att stämman kommer att hållas digitalt!

Viltdatainstruktioner

V Götaland Väst 2021-01-19 Letar du efter instruktioner för hur man skall använda viltdata?

Rovdjursinventering med viltkamera

V Götaland Väst 2021-01-19 Jägareförbundet och Länsstyrelsen uppmanar i samråd jägare som har viltkamera att hjälpa till med rovdjursinventering i snöfattiga trakter där...

Avskjutningsrapport 2020 klar

V Götaland Väst 2021-01-19 Nu är sammanställningen av viltdatarapporterna för Västra Götaland klar för jaktåret 2019/2020.

Nyhetsbrev nr 98

V Götaland Väst 2021-01-19 Nyhetsbrev nr 98 finns nu att läsa om du loggar in

Nyheter angränsande län