Jägareförbundet Västra Götaland Väst - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Rovdjursinventering med viltkamera

V Götaland Väst 2020-12-18 Jägareförbundet och Länsstyrelsen uppmanar i samråd jägare som har viltkamera att hjälpa till med rovdjursinventering i snöfattiga trakter där...

Avskjutningsrapport 2020 klar

V Götaland Väst 2020-12-16 Nu är sammanställningen av viltdatarapporterna för Västra Götaland klar för jaktåret 2019/2020.

Nyhetsbrev nr 98

V Götaland Väst 2020-11-27 Nyhetsbrev nr 98 finns nu att läsa om du loggar in

Ny Broschyr

V Götaland Väst 2020-11-10 Vi har tagit fram en ny broschyr som är tänkt som informationsblad vid mässor, jägarskolor och övriga tillfällen då det kan...

Kretskonferensen inställd

V Götaland Väst 2020-10-23 På grund av vi ser att smittan ökar igen i samhället har...

Kronviltsutbildning

V Götaland Väst 2020-09-26 Agusa Vilthägn

Platser kvar på jägarskolor

V Götaland Väst 2020-09-21 Studieförbundet meddelar att det finns platser kvar på Jägarskolor

Handlingsplan Älg

V Götaland Väst 2020-09-21 Jägareförbundet har tagit fram en handlingsplan för älgförvaltning

Kretspärmen

V Götaland Väst 2020-09-21 Styrelsens arbete med att ta fram en kretspärm till vägledning för kretsarnas verksamhet är nu klart och den första utgåvan är utskickad till...

Nyhetsbrev

V Götaland Väst 2020-09-21 Nyhetsbreven är en sammanställning av nyheter inom förbundet som skickas ut till länsföreningarna. Som medlem kan du läsa dessa publikationer om du...

Ungdomsjakt på Skogaryd

V Götaland Väst 2020-09-21 Du som är 25 år eller yngre, eller nybliven jägare, kan få delta i jakt på Skogaryd. Anmäl ditt intresse till: Mats Svantesson mats.svantesson@udde...