bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Hedersledamöter

Länsföreningsstämma kan på förslag av styrelsen till hedersledamot kalla person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat länsjaktvårdsföreningen och dess ändamål (Stadgarnas § 21 Mom 1)

Här nedan kan du se vilka som är våra hedersledamöter

Hedersledamot Marian Christensson

Hedersledamot Marian Christensson

031-51 11 35

Hedersledamot Marian Christensson

Hedersledamot Björn von Sneidern

Hedersledamot Björn von Sneidern

0534-231 34
070-604 08 85

Hedersledamot Björn von Sneidern

Hedersledamot Stig Strandberg

Hedersledamot Stig Strandberg

0522-862 00
070-374 09 78

Hedersledamot Stig Strandberg

Hedersledamot Sven-Bertil Thelander

Hedersledamot Sven-Bertil Thelander

031-47 51 41
073-433 16 96

Hedersledamot Sven-Bertil Thelander

Hedersledamot Göte Johansson

Hedersledamot Göte Johansson

Adjungerad till styrelsen i viltförvaltningsfrågor. Jägareförbundets representant i Länsstyrelsens VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION.

0531-402 86
070-232 24 02

Hedersledamot Göte Johansson


2013-04-14 2015-01-15