Medlem - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Medlem

Medlem & Marknad är ett av de fyra fokusområden som Jägareförbundet satsar på såväl på förbundet centralt som på länsföreningsnivå.

Länsförningsstämman beslutade 2016-04-13 att följande verksamhetsplan skall gälla för detta område:

Operativa mål Medlem

 • Vi har minst 11200 betalande medlemmar per december 2016
 • Vi har träffat och värvat minst 50 % av jägarskoleleverna
 • Vi har genomfört minst en utbildningsträff med cirkelledare för jägarskolor i syfte att stödja dem i att värva nya medlemmar.
 • Vi har implementerat och lärt oss det nya medlemssystemet.

Operativa mål Marknad

 • Vi har använt och/eller lånat ut mässkonceptet minst 10 gånger
 • Vi har deltagit på följande mässor:
  - Bok- och biblioteksmässan
  - Jul på Hunneberg
  - Outdoormässan Berget
  - My Dog
 • Utöver ovanstående medverkar vi i mån av resurser på mässor som kan anses lämpliga, där kretsar inom länsföreningen söker och beviljas stöd.

 


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2015-01-14 2018-11-11