bakgrund

Svenska Jägareförbundet

BESIKTNINGSMÄN

Här finns en uppställning av de besiktningsmän inom länsföreningen, som länsstyrelsen har förordnat för skador på tamdjur orsakade av rovdjur.

Kontakta närmaste besiktningsman vid misstänkta skador på tamdjur, som kan ha orsakats av rovdjur.

Besiktningsmän för skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Hedersledamot Göte Johansson

Hedersledamot Göte Johansson

Adjungerad till styrelsen i viltförvaltningsfrågor. Jägareförbundets representant i Länsstyrelsens VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION.

0531-402 86
070-232 24 02

Hedersledamot Göte Johansson

Bertil Andersson

Bosatt i Skepplanda

070-432 04 23

Bertil Andersson

Jimmy Karlsson

Bosatt i Bullaren

070-513 57 46

Jimmy Karlsson


2013-05-14 2015-01-30