bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fikapaus   Foto:Mats Alfredsson

Fikapaus Foto:Mats Alfredsson

Jakt & Vilt

Jakt & Viltförvaltning är ett av de fyra fokusområden som Jägareförbundet satsar på såväl på förbundet centralt som på länsföreningsnivå.

Länsförningsstämman beslutade 2015-04-15 att följande verksamhetsplan skall gälla för detta område:

Samordning av förvaltningsområdena och skötselområdena.

Mål: Att alla skötselområden och ÄFO följer SJF´s ”Handlingsplan älg”

Viltrapportering övrigt vilt

Mål: Att varje jvk skall rapportera minst 50% av sin registrerade jaktmarksareal i viltdata

Lodjursinventering/rapportering

Mål: Att delta i /organisera länsomfattande inventering efter lodjur

Klövviltinventering t ex flyg- och spillningsinventering efter älg och rådjur

Mål: Att få bättre underlag för förvaltningen av stammarna

”Intern” varginventering/rapportering

Mål: Att ha fortsatt kontroll på vargens utveckling genom förvaltning (jakt och skyddsjakt) inom länsföreningens område.

Vildsvinsförvaltning

Mål: att informera, utbilda och rapportera om utvecklingen av viltsvin, kron och
dovhjortstammarna

Mål: Att genomföra  utbildning av samtliga delegater i VFD samt ÄFOs styrelser i
praktisk viltförvaltning

Fällavgifter

Mål : Att verka för rimliga fällavgifter på älg samt att dessa medel används på ett för viltvårdens acceptabelt sätt


2015-01-14 2015-05-02