Opinion - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Opinion

Opinion & Kommunikation är ett av de fyra fokusområden som Jägareförbundet satsar på såväl på förbundet centralt som på länsföreningsnivå.

Länsförningsstämman beslutade 2015-04-15 att följande verksamhetsplan skall gälla för detta område:

Vår förmåga att påverka och skapa förståelse hos allmänhet och beslutsfattare är ett av våra viktigaste och svåraste uppdrag. Genom ett proaktivt kommunikations- och opinionsarbete skall det vi står för vara väl förankrat, tydligt och känt internt samt i stora delar av samhället.

Vi skall organisera vårt opinions- och kommunikationsarbete på alla nivåer, så att vi gemensamt blir kraftfulla och tydliga i våra budskap. Vår kommunikation och opinions-bildning är offensiv och proaktiv. Den förstärker bilden av oss som en attraktiv naturorganisation.

Vi skall arbeta direkt med politiker lokalt och nationellt. Men vi verkar också indirekt genom att etablera strategiska samarbeten med organisationer som vi har gemensamma intressen med.

Vi skall arbeta och driva utvecklingen av viltkött som ett hållbart livsmedel där många samhällsintressen möts, vilket ökar vår acceptans i samhället.

Länsföreningens mål

  • Etablera en länskommunikatör som tillsammans med regionala medarbetare i varje län skall samordna kommunikationsarbetet.
  • Länsvisa aktivitetsplaner inom O & K för kommande verksamhetsår.
  • Utveckla regionala sidor i Svensk Jakt. Samordna material till Svensk Jakt lokaleditioner samt nyhetsbrev.
  • Positionera jakten och viltvården som ett hållbart brukande av naturen genom att synas och höras i alla möjliga sammanhang.
  • Genomföra träffar med riksdags-, landstings- och kommunpolitiker.
  • Genomföra kompetensutbildningar i opinionsarbete och medieträning.

Kommunicera situationen med det moderna jordbrukets konsekvenser på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet samt för viltet och betesskador på skogen och väcka intresse hos andra organisationer för fortsatt samarbete i frågan.

Kontakter

Anders Sundbäck

Anders Sundbäck

Styrelseledamot

Ingår i AU. Ansvarar för Opinion/Kommunikation. Länskommunikatör. Ingår i arbetsgruppen för ROVDJUR. Kontaktperson för Ale och Kungälv-Stenungsund

073-4388155

Anders Sundbäck

Niklas Karlsson

Niklas Karlsson

Styrelseledamot

Ingår i HUNDgruppen och OPINION/KOMMUNIKATIONsgruppen. Kontaktperson för Sotenäs och Strömstad

0708-153997

Niklas Karlsson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-14 2015-06-03