REVISORER - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

REVISORER

Kontaktuppgifter för länsföreninges revisorer

Tomas Johansson

Ordinarei Revisor

Mellerud

Tomas Johansson

Ture Andersson

Lekmannarevisor

0322-407 92

Ture Andersson

Mattias Samuelsson

Revissorssuppleant

Personlig ersättare för Tomas Johansson

Mattias Samuelsson

Andreas Johnsson

Revisorssuppleant

Personlig ersättare för Ture Andersson

Andreas Johnsson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-29 2015-01-30