bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Rikard Lewander

Kustjaktrådet

Kontaktman i kustjaktrådet

Martin Hahne
Örnbackens småskola
45691 Kungshamn
070-680 13 17

Aktuellt för Kustjaktrådet

(Nya inslag högst upp. För äldre inslag, bläddra neråt)

....................

 

Ejderinventering

Ejderinventering 20230304.pdf

Sammanställning av ejderinventering i Västra Götaland 2022.pdf

SJF:s yttrande angående licensjakt på säl

2022 SJF yttrande Inför NV beslut om licensjakt på säl.pdf

Stopp för ejderjakt och jakt på småskrake!

Observera att i det nya jakttidsbeslutet är stopp för jakt på ejder med motivet att det pågår framtagning av en ny förvaltningsplan. Jakt på småskrake är heller inte med i den nya reglerna.

Ejder och småskraksinventering 2022

Årets inventering kommer att ske sista helgen i februari o det blir glädjande nog ett tjugotal båtar med människor som värnar vårat kulturarv o inte fokuserar på förbundstillhörighet.

 

Verksamhetsberättelse 2021

Ännu ett corona-år startade med att vi i februari fick frågan om vi kunde inventera ejderbestånden om 3 veckor. Tack vare en handfull frivilliga o ett par samtal löstes detta med ett gott resultat. Inventeringen skedde från Norges gräns ner till Hallands gräns i ett rutnät om 2x2 km. 68 st rutor inventerades o det resulterade i drygt 10 000 ejdrar med en fördelning på 55-60 % gudingar o då givet 40-45 % ådor. Detta visar på en sund könsfördelning i väst samt ett gott bestånd.

På sommaren hade vi ett glest besökt möte på Kärrshålan där vi beslutade att upprepa inventeringen samt verka för att återfå småskrakjakten som försvann pga avsaknad av förvaltningsplan enligt SJF.

Minken verkar försvinna på vissa områden av okänd anledning. Kanske utkonkurrerad av säl o skarv? Minken äter mycket småfisk så det är inte omöjligt.

Vi fick två olika skyddsjaktförutsättningar för storskarven där man kan välja o vraka, vore önskvärt om förbundets jakttidstabell upplyser om detta på hemsidan. Efter påstötning från oss lär förbundet jobba med detta.

Licensjakt på knubbsäl närmar sig o det ska bli intressant att följa utvecklingen.

/Martin Hahne


2013-02-16 2023-03-22