Kustjaktrådet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Rikard Lewander

Kustjaktrådet

Kontaktman i kustjaktrådet

Martin Hahne
Örnbackens småskola
45691 Kungshamn
070-680 13 17

______________________________________________________________________

Aktuellt för Kustjaktrådet

(Nya inslag högst upp. För äldre inslag, bläddra neråt)
_____________________________________________________________________

Två utbildningar i sjöfågel-och minkjakt i mars 2020

Länk till utbildningarna

imageq70e9h.png

________________________________________________________________________

Möte i Kustjaktrådet den 3/13  kl 18:00 på Nimrod i Uddevalla (OBS ändrat datum)

Dagordning möte nr 35_2019-12-03.pdf

_________________________________________________________________________

UTBILDNING ”KUSTJAKT-SJÖFÅGEL OCH MINK
Datum: 25 augusti 2019, klockan 08:00-ca 17:00.
Ledare: Martin Hahne
Plats: Kärsshålan i Sotenäs
Kostnad: 500 kr.

Teori: 08:00-12:00, lunch 12:00-13:00. Vid  13:00-17:00 åker ni ut med båt och lär er det praktiska. EJ SKYTTE.

Morgonfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Ni lagar själva lunchen under ledning av Martin vilket blir att ta vara på och grilla bröst av ejder och skarv.
Meddela evetuella matallergier vid anmälan.

Anmälan senast 15 augusti till: www.studiefrämjandet.se,
Maria Bäckman, maria.backman@studieframjandet.se
___________________________________________________________________

UTBILDNING ”KUSTJAKT-SJÖFÅGEL OCH MINK
Datum: 25 maj 2019, klockan 08:00- ca 17:00
Ledare: Martin Hahne
Plats: Kärrshålan i Sotenäs
Kostnad: 500 kr
Teori: 08:00-12:00, Lunch: 12:00-13:00, 13:00-17:00 åker ni ut med båt och lär
er det praktiska. Ej skytte.
Morgonfika, lunch och eftermiddagsfika ingår. Ni lagar själva till lunchen under
ledning av Martin vilket blir att ta vara på och grilla bröst av ejder och skarv
Meddela allergier vid anmälan.
Anmälan senast 15 maj till: Studiefrämjandet Bohuslän Norra
Maria Bäckman, 0522-77 98 23,  maria.backman@studieframjandet.se

_________________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse 2018

Har deltagit på seminarium på Öster Malma med fokus på säl och skarvförvaltning. Vidare arbetat med reportage om mink och sjöfågeljakt, likaså med tillvaratagande av säl och sjöfågel. Inbjudit till årligt möte och har haft bra kontakt med Länsstyrelsens personal rörande kustjaktfrågor. Deltagit på julmarknad där vi bjöd på grillad skarv samt rökt säl till allmänhetens förtjusning. Vidare bjöd vi alla barn på en egen fågelholk som skänkts av länsföreningen.

Martin Hahne

________________________________________________________________________

Möte med Kustjaktrådet på Nimrod den 5/12 2018 kl 18:30

https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/ovrigt/hitta-din-skjutbana-pa-kartan/

Dagordning

Protokoll 34 Kustjaktrådet 2018-12-05.pdf

_________________________________________

Positiva signaler på kustjaktseminariet på Öster Malma.

På det nationella kustjaktseminariet på Öster Malma 19-20 april 2018 samlades representanter från länsföreningarna och kustjaktansvariga runt vår långa kust. torsdagen ägnades åt utbyte av erfarenheter från de olika distrikten gällande sjöfågeljakt, minkjakt och synen på inverkan av det ökande säl-och skarvbeståndet.

Det var mycket liknande iakttagelser från de olika distrikten. Man ser minskande bestånd av ejder på de flesta håll och i flera fall undviker man att skjuta ådor. Man går samman och jagar mink och alla är överens om att om det skall finnas en chans för kustfisket att komma tillbaka måste åtgärder vidtas mot säl och skarv.

Under dag två var forskare, sportfiskeorganisationer, fiskeriorganistationer och representant från Naturvårdsverket närvarande. Vi fick lyssna på flera föredrag om ingående studier i Östersjöns ekologi och de olika arternas, inklusive människans, predation på fiskebeståndet. Glädjande nog är alla parter överens om att skyddet av säl och skarv har lyckats och därmed är dessa arter är nu så talrika att deras predation hotar fiskbestånden i kustbandet och omöjliggör i princip ett traditionellt kustfiske med nät och ryssjor.

Det positiva i sammanhanget är att jägare, fiskare, forskare och myndigheter i princip har samstämmiga uppfattningar om att det nu bör införas licensjakt på säl och allmän jakt på skarv. I och med detta samförstånd bör det finnas en förutsättning för att det skall kunna fattas politiska beslut som går i denna riktning. De forskningsresultat som redovisades visar att det börjar bli bråttom.
/mb

______________________________________________________________

 

____________________________________________________________________


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-16 2020-02-02