Kustjaktrådet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Rikard Lewander

Kustjaktrådet

Kontaktman i kustjaktrådet

Martin Hahne
Örnbackens småskola
45691 Kungshamn
070-680 13 17

______________________________________________________________________

Aktuellt för Kustjaktrådet

(Nya inslag högst upp. För äldre inslag, bläddra neråt)

________________________________________________________

Verksamhetsberättelse 2020

Året rivstartade med jakttidsutredningen som visade på bristande kunskap i sjöfågeljakten i väst. Förslaget som lades anser vi hade knäckt jakten totalt. Efter lång mailkonversation blev dock resultatet bättre. Detta visade att vi inte får slappna av utan måste vara på tårna hela tiden om vi vill ha kvar vår jakt.

På sommaren kunde vi se resultatet av vår minkjakt. God återväxt i sjöfågelbeståndet utmed kusten gav ett kvitto på att minkjakt är viktigt.

Vi tilldelades i år så pass ökade sälkvoter att vi inte lyckades att fylla alla.

Hösten kom med ett kraftigt bakslag då vi inte fick fortsätta med skyddsjakten på skarv. Den nya skyddsjaktansökan blev inte inlämnad förrän den förra med marginal hade löpt ut. Vi hoppas att detta inte kommer att upprepas och att vi blir inblandade tidigare inför nästa ansökan då det första utkastet saknade viktiga punkter.

Inga fysiska möten har hållits under året utan information har förmedlats per telefon.

Nu tar vi nya tag inför nästa säsong o hoppas kunna återvända till en normalare jaktsäsong.

                   Martin Hahne _____________________________________________________________________

Två utbildningar i sjöfågel-och minkjakt i mars 2020

Länk till utbildningarna

imageq70e9h.png

____________________________________________________________________________


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-16 2021-02-08