bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Utbildning

Utbildning är ett av de fyra fokusområden som Jägareförbundet satsar på såväl på förbundet centralt som på länsföreningsnivå.

Sammanställning över utbildningar inom Västra Götaland Väst i samarbete med Studiefrämjandet under 2018.
UTBILDNINGAR 2018.pdf

Där det vid anmälan står "Svenska Jägareförbiundets hemsida under Västra Götaland Väst skall anmälann ske till vo7@jagareforbundet.se ( Gäller Skjutledarutbildning och SäkB)

_______________________________________________________________

Kontaktinformation till Studiefrämjandets avdelningar i Västra Götaland

Områdesansvariga och karta.

________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-14 2018-01-09