Utbildning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Utbildning

Utbildning är ett av de fyra fokusområden som Jägareförbundet satsar på såväl på förbundet centralt som på länsföreningsnivå.

Sammanställning över utbildningar inom Västra Götaland Väst i samarbete med Studiefrämjandet under 2016.
Utbildningar 2016

Där det vid anmälan står "Svenska Jägareförbiundets hemsida under Västra Götaland Väst skall anmälann ske till vo7@jagareforbundet.se ( Gäller Skjutledarutbildning och SäkB)

_______________________________________________________________

Kontaktinformation till Studiefrämjandets avdelningar i Västra Götaland

Områdesansvariga och karta.

________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

Länsförningsstämman beslutade 2015-04-15 att följande verksamhetsplan skall gälla för detta område:

Då områdena ungdom, Skogaryd och ungdomsprojektet går in i varandra har vi valt att göra en gemensam verksamhetsplanering, men man kommer fortfarande att kunna granska de olika områdena.

Skogaryd

 • Fortsätta med handikapps anpassning av fastigheten. Mål: öka tillgängligheten för handikappade.
 • Färdigställa plantering av bryn nedanför torpet runt dammen. Mål: trivsel för viltet samtidigt som det blir ett visnings objekt.
 • Vinterfodra på tre ställen. Mål: trivsel och hjälp med mat under stränga vintrar.
 • Iordningställa skjutplats för räls mål och pop upp mål (får ej permanentas.) Mål: Utöka förutsättningarna för övningsskytte.
 • Genomgång och komplettering av befintlig fäll och vilt slinga. Mål: Skapa en god förutsättning för utbildning kring viltvård och jakt.
 • 1 Ungdomsläger skall i vanlig ordning genomföras. Mål: att väcka intresse för jakt och natur.
 • Aktivitetsdagar Skogaryd för i första hand de unga, men givet är vuxna också välkomna. Tänkt verksamhet: utsättning av saltstenar, Biotopförbättringar, skyttedag, genomgång av pass, m.m. Mål skapa en aktiv viltvård på fastigheten.
 •  7-8 jakter för ungdomar och nya jägare: Mål: jakt tillfällen samt utbildning i praktisk jakt.

Ungdom

 • Genomföra kretskampen ett år till Mål stimulera skyttet
 • Delta i förbundets möten. Mål: delge information och ta del av information.
 • Genomföra 1-2 ungdomsledare möten. Mål: öka verksamheten samt informera m.m.

Skol och ungdomsprojektet

 • Fortsätta att erbjuda besök i skolorna Mål 3-5000 besök
 • Besöka jägarskolorna Mål att nå 75% av eleverna i VGV.
 • Besök på gymnasium eller liknande. Mål: 1-3 besök per år.
 • Driva igenom ett ungdomsråd. ( Planerat till maj 2016)
 • Börja arbetet med att lista jaktmöjligheter, för ungdom och nya jägare. Mål: Få målgruppen snabbare ut i skogen.
 • Dagläger på Skogaryd. Mål 3stycken
 • Övernattnings läger Skogaryd Mål 3 stycken
 • Vara ett stöd för jaktvårdskretsarna i deras ungdomsverksamhet. Mål: öka verksamheten i kretsarna.
 • Delta i större sammanhang typ mässor eller dylikt. Mål 3st

Verksamhetsplan 2015 Skytte

 • Länsföreningsmästerskap

Mål: att arbeta för ett länsföreningsmästerskap

 • Arrangera skytteutbildningar och uppmuntra till övningsskytte i samarbete med jaktskytteklubbar

Mål: att förbättra skyttet, minimera skadeskjutningar och sprida info. om säker vapenhantering

 • Utveckla skytteverksamheten för ungdomar

Mål: att genom bidrag till kretsarna få en ökad satsning för ungdomarna


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2015-01-14 2016-04-18