Utbildning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Utbildning

Utbildning är ett av de fyra fokusområden som Jägareförbundet satsar på såväl på förbundet centralt som på länsföreningsnivå.

Sammanställning över utbildningar inom Västra Götaland Väst i samarbete med Studiefrämjandet under 2017.
Utbildningar 2017

Där det vid anmälan står "Svenska Jägareförbiundets hemsida under Västra Götaland Väst skall anmälann ske till vo7@jagareforbundet.se ( Gäller Skjutledarutbildning och SäkB)

_______________________________________________________________

Kontaktinformation till Studiefrämjandets avdelningar i Västra Götaland

Områdesansvariga och karta.

________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-14 2017-02-20