bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Utmärkelser

Utmärkelser kan utges av jaktvårdskrets, länsjaktvårdsförening eller av Svenska Jägareförbundet

-- medalj.gifNedan kriterier för Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i guld och silver.   

 

FÖRTJÄNSTTECKEN
Rekommendation till länsföreningarna:

Kriterier för utdelande av Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken

Efter hörande av länsföreningarnas synpunkter, dels i form av en skriftlig enkät och dels en diskussion i samband med ordförandekonferensen i november -06, lämnas följande rekommendation:

 Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i guld

Kan utdelas för särskilt värdefulla insatser under längre tid. Mottagaren bör ha arbetat/arbetar på både krets- och länsnivå och därvid haft/har särskilda uppdrag.

Länsföreningen bör föreslå mottagare av förtjänsttecken i guld så att antalet över en längre tidsperiod motsvarar maximalt ett tecken per påbörjat 8.000 medlemmar i länsföreningen.

 Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i silver

Kan utdelas för särskilt värdefulla arbetsinsatser under en längre tid på i första hand krets- och länsnivå. Länsföreningen kan årligen föreslå maximalt en mottagare av förtjänsttecknet i silver, per påbörjat 3.000 medlemmar i länsföreningen.

 Beslut om utdelande av förtjänsttecken fattas av förbundsstyrelsen

 På ordförandekonferensen november 2007 väcktes frågan huruvida dambroschen skall utgå som förtjänsttecken. Ett förslag var att samma förtjänsttecken skall gälla för såväl kvinnor som män.


2013-02-16 2017-04-21