bakgrund

Svenska Jägareförbundet

UNGDOM

Kvinnor, invandrare, äldre jägare, handikappade m fl är olika grupperingar vars särintresse skall omhändertas. Inte minst viktigt är de yngre jägarna och där har föreningen ett stort ansvar. UNGDOMS-gruppen svarar för denna verksamhet. Föreningen driver även, med bistånd från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse, ett särskilt projekt, "Skol & Ungdomsprojektet" som särredovisas.

Bäverjakt på Skogaryd

Ungdomar som är intresserade av att jaga bäver under våren på Skogaryd är välkomna att anmäla sig till mats.svantesson@telia.com.

Martina Friberg

Martina Friberg

Skattmästare

1:e vice ordförande. Ingår i AU. Ansvarig för arbetsgruppen Opinion och KOMMUNIKATION. Kontaktperson för Vänersborg och Färgelanda

0730-400 782

Martina Friberg

Mats Svantesson

Mats Svantesson

Styrelseledamot

Ansvarig för arbetsgruppen UTBILDNING. Ingår i arbetsgruppen UNGDOM. Kontaktperson för Ljungskile, Trollhättan-Lilla Edet och Uddevallanejden

070-685 70 40

Mats Svantesson

Janne Karlsson

Janne Karlsson

Adjungerad till styrelsen

Projektledare för Skolprojektet. Ingår i Ungdomsgruppen. Ingår i medlemsgruppen.

070-281 1758
070-281 1758

Janne Karlsson


2013-02-16 2021-02-27