bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Mats Alfredsson

Foto: Mats Alfredsson

UNGDOMS-gruppen

Mats Svantesson

Mats Svantesson

Styrelseledamot

Ingår i arbetsgruppen UNGDOM. Kontaktperson för Trollhättan-Lilla Edet och Uddevallanejden

070-685 70 40

Mats Svantesson

Janne Karlsson

Janne Karlsson

Adjungerad till styrelsen

Projektledare för Skolprojektet. Ingår i Ungdomsgruppen. Ingår i medlemsgruppen.

070-281 1758
070-281 1758

Janne Karlsson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-28 2015-01-30