bakgrund

Svenska Jägareförbundet

INFO

Informationsgruppen ansvarar för informationen inom länsföreningen. Den mesta informationen sker, förutom på möten och konferenser, på föreningens hemsida för mer permanent information och på Facebook för nyheter av snabbare karaktär.

Förutom informationsutbyte på årsstämma, kretskonferens, kretsmöten och artiklar i Svensk Jakt är länsföreningens hemsida det medium som används för information till medlemmarna.

Länsföreningens hemsida framställs med web-verktyget EpiServer

  • På hemsidan skrivs aktuella lokala nyheter. 
  • Sidan presenterar styrelsen och dess arbetsgrupper och övriga förtroendevalda på en kontaktsida
  • Verksamheten i länsföreningen redovisas översiktligt
  • Bokade datum för Skogaryd (mark, torp, samlingslokal och skyttesimulator) finns överskådligt på hemsidan och underlättar därmed blivande bokningar.
  • På kalendersidan kan man få reda på kommande aktiviteter inom länsföreningen

Några av våra kretsar har biträde från länsföreningen då det gäller den egna hemsidan.

Övriga kretsar har valt att själva hantera sina egna hemsidor, vilket givetvis är att rekommendera.

Kontakta INFO/MEDIA-gruppen

Magnus Blomstrand

Magnus Blomstrand

Sekreterare

Ingår i AU. Ansvarig för arbetsgruppen MEDLEM och MARKNAD. Ingår i arbetsgruppen Ingår i arbetsgrupperna MÄSSOR och VILTDATA. Webbredaktör. Kontaktperson för Munkedal-Lysekil, Orust och Södra Skärgården

073-230 52 29

Magnus Blomstrand


2013-02-16 2021-02-27