INFO - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

INFO

Informationsgruppen ansvarar för informationen inom länsföreningen. Den mesta informationen sker, förutom på möten och konferenser, på föreningens hemsida.

Förutom informationsutbyte på årsstämma, kretskonferens, kretsmöten och artiklar i Svensk Jakt är länsföreningens hemsida det medium som används för information till medlemmarna.

Länsföreningens hemsida framställs med web-verktyget EpiServer

  • På hemsidan skrivs aktuella lokala nyheter. 
  • Sidan presenterar styrelsen och dess arbetsgrupper och övriga förtroendevalda på en kontaktsida
  • Verksamheten i länsföreningen redovisas översiktligt
  • Redogörelse av det skol- och ungdomsprojekt som länsföreningen driver med stöd av Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse har fortlöpande lämnats
  • Bokade datum för Skogaryd (mark, torp, samlingslokal och skyttesimulator) finns överskådligt på hemsidan och underlättar därmed blivande bokningar.
  • På kalendersidan kan man få reda på kommande aktiviteter inom länsföreningen

Ca hälften av våra kretsar har biträde från länsföreningen då det gäller den egna hemsidan.

Övriga kretsar har valt att själva hantera sina respektive hemsidor.

Kontakta INFO-gruppen

Magnus Blomstrand

Magnus Blomstrand

Sekreterare

Ingår i AU, Webbredaktör och Viltdataansvarig i styrelsen samt Styrelsens representant i kustjaktrådet.

073-230 52 29

Magnus Blomstrand

Janne Karlsson

Janne Karlsson

Projektledare för ungdomsverksamheten

Ingår i Ungdomsgruppen Ingår i info-gruppen

070-281 1758
070-281 1758

Janne Karlsson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-16 2016-02-08