bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsföreningen

Länsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Denna utser en styrelse som driver föreningens verksamhet. För att vidga arbetet utser styrelsen arbetsgrupper inom olika områden. Till sin hjälp har föreningen även tillgång till delar av Jägareförbundets personal, som är verksamma inom samverkansområdet Syd som består av tio länsföreningar i Södra Sverige.

 

Länsföreningen fortsätter sitt arbete med fokus på att utveckla verksamheten både regionalt och nationellt. Detta bedrivs dels genom att aktivt delta i centralt initierade projekt men också genom att påverka och agera utifrån medlemmarnas behov. 

Medlemsrekrytering

För att framtidssäkra förbundets långsiktiga förmåga att vara det ledande organet för jakt och viltvård, krävs utbildning och delaktighet av unga människor, dels för att bevara jaktkulturen, men också genom ett inflöde av nya medlemmar. Länsföreningen driver därför ungdomsprojektet vidare, genom en nysatsning med stöd av Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse och har också allokerat egna medel till verksamheten. Inriktning har gradvis förändrats, så att fokus skall ligga på äldre ungdomar.

 

 

Kontaktuppgifter för styrelsen i Västra Götaland Väst

Morgan Andersson

Morgan Andersson

Ordförande

Ordförande i AU. Ansvarar för Arbetsgruppen JAKT och VILTFÖRVALTNING. Kontaktperson för Härryda Östra

0303-20 92 21
0705 267 474

Morgan Andersson

Martina Friberg

Martina Friberg

Skattmästare

1:e vice ordförande. Ingår i AU. Ansvarig för arbetsgruppen Opinion och KOMMUNIKATION. Kontaktperson för Vänersborg och Färgelanda

0730-400 782

Martina Friberg

Stefan Alm

Stefan Alm

2:e vice ordförande

Ingår i arbetsgruppen för ROVDJUR och SKYTTE. Kontaktperson för Lerum-Partille och Alingsås

070-927 8909

Stefan Alm

Magnus Blomstrand

Magnus Blomstrand

Sekreterare

Ingår i AU. Ansvarig för arbetsgruppen MEDLEM och MARKNAD. Ingår i arbetsgruppen Ingår i arbetsgrupperna MÄSSOR och VILTDATA. Webbredaktör. Kontaktperson för Munkedal-Lysekil, Orust och Södra Skärgården

073-230 52 29

Magnus Blomstrand

Mattias Olsson

Ledamot

Ingår i AU. Ingår i arbetsgrupp JÄGAREXAMEN. Kontaktperson för Bokenäset

070-688 8620

Mattias Olsson

Mats Svantesson

Mats Svantesson

Styrelseledamot

Ansvarig för arbetsgruppen UTBILDNING. Ingår i arbetsgruppen UNGDOM. Kontaktperson för Ljungskile, Trollhättan-Lilla Edet och Uddevallanejden

070-685 70 40

Mats Svantesson

Lennart Gustavsson

Lennart Gustavsson

Styrelseledamot

Ansvarig i styrelsen för HUND-gruppen och NVR-gruppen Kontaktperson för Vårgårda

0520-425432
070-318 87 49

Lennart Gustavsson

Dahn Andersson

Dahn Andersson

Styrelseledamot

Ingår i arbetsgrupperna HUND, NVR och MEDLEM. Kontaktperson för Askim Härads, Hisingen-Göteborg och Landvetter

070-376 9777

Dahn Andersson

Piero Giobbi

Piero Giobbi

Ledamot

Ingår i arbetsgrupp VILToch SKOG, VILTDATA, SKYTTE och OPINION och KOMMUNIKATION

073-375 7895

Piero Giobbi

Kristina Larsson

Kristina Larsson

Ledamot

Ingår i arbetsgruppen HUND

Kristina Larsson

Kjell Andersson

Kjell Andersson

Ledamot

Kjell Andersson

Susanne Kellerman

Susanne Kellerman

Ledamot

Ansvarig för JAQT i VGV. Ingår i arbetsgrupperna för JÄGAREXAMEN och MÄSSOR. Arbetar på Studiefrämjandet.

0522-77 98 23
070-323 3078

Susanne Kellerman

Martin Hahne

Martin Hahne

Ledamot

Ingår i arbetsgrupperna KUST och UNGDOM. VGV:s representant i Förbundets Kustjaktråd.

070-680 1317

Martin Hahne

Janne Karlsson

Janne Karlsson

Adjungerad till styrelsen

Projektledare för Skolprojektet. Ingår i Ungdomsgruppen. Ingår i medlemsgruppen.

070-281 1758
070-281 1758

Janne Karlsson

Hedersledamot Göte Johansson

Hedersledamot Göte Johansson

Adjungerad till styrelsen i viltförvaltningsfrågor. Jägareförbundets representant i Länsstyrelsens VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION.

0531-402 86
070-232 24 02

Hedersledamot Göte Johansson


2012-11-10 2020-06-01