Länsföreningen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsföreningen

Länsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Denna utser en styrelse som driver föreningens verksamhet. För att vidga arbetet utser styrelsen arbetsgrupper inom olika områden. Till sin hjälp har föreningen även tillgång till delar av Jägareförbundets personal, som är verksamma inom samverkansområdet Syd som består av tio länsföreningar i Södra Sverige.

 

Länsföreningen fortsätter sitt arbete med fokus på att utveckla verksamheten både regionalt och nationellt. Detta bedrivs dels genom att aktivt delta i centralt initierade projekt men också genom att påverka och agera utifrån medlemmarnas behov. 

Medlemsrekrytering

För att framtidssäkra förbundets långsiktiga förmåga att vara det ledande organet för jakt och viltvård, krävs utbildning och delaktighet av unga människor, dels för att bevara jaktkulturen, men också genom ett inflöde av nya medlemmar. Länsföreningen driver därför ungdomsprojektet vidare, genom en nysatsning med stöd av Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse och har också allokerat egna medel till verksamheten. Inriktning har gradvis förändrats, så att fokus skall ligga på äldre ungdomar.

 

 

Kontaktuppgifter för styrelsen i Västra Götaland Väst

Göte Johansson

Göte Johansson

ordförande /AU/

Ansvarig för arbetsgtuppen Jakt och Viltförvaltning

0531-402 86
070-232 24 02

Göte Johansson

Lars Bergdahl

Lars Bergdahl

Kassör

Ingår i AU, ingår i arbetsgruppen för mässor.

0522-219 52
070-646 18 72

Lars Bergdahl

Morgan Andersson

Morgan Andersson

1:a vice ordförande

Ingår i AU

0303-20 92 21
0705 267 474

Morgan Andersson

Lisbeth Hellner

Lisbeth Hellner

2:e vice ordförande

Styrelsens kontaktperson i Jägarexamens-gruppen

0534-230 45
072-566 76 36

Lisbeth Hellner

Magnus Blomstrand

Magnus Blomstrand

Sekreterare

Ingår i AU, Webbredaktör och Viltdataansvarig i styrelsen samt Styrelsens representant i kustjaktrådet.

073-230 52 29

Magnus Blomstrand

Magnus Fabbe Nilsson

Magnus Fabbe Nilsson

Styrelseledamot

Ingår i AU Ansvarig för MEDLEM och MARKNAD och ingår i NVR-gruppen

0532-511 51
070-227 23 24

Magnus Fabbe Nilsson

Mats Svantesson

Mats Svantesson

Styrelseledamot

Styrelsens kontaktman i UNGDOMS-gruppen

070-685 70 40

Mats Svantesson

Lennart Gustavsson

Lennart Gustavsson

Styrelseledamot

Ansvarig i styrelsen för HUND-gruppen

0520-425432
070-318 87 49

Lennart Gustavsson

Niklas Karlsson

Niklas Karlsson

Styrelseledamot

Ingår i HUNDgruppen

0708-153997

Niklas Karlsson

Anders Kling

Anders Kling

Styrelseledamot

Ansvarig för SKYTTE och UTBILDNING

0709-529184

Anders Kling

Dahn Andersson

Dahn Andersson

Styrelseledamot

Ingår i arbetsgruppen MEDLEM

070-376 9777

Dahn Andersson

Suzanne Håkansson

Suzanne Håkansson

Styrelseledamot

Bevakar JAQT-frågor samt ingår i arbetsgruppen MEDLEM

072-3020562

Suzanne Håkansson

Anders Sundbäck

Anders Sundbäck

Styrelseledamot

Ingår i arbetsgruppen för ROVDJUR

073-4388155

Anders Sundbäck

Arne Kjellstrand

Arne Kjellstrand

Adjungerad till styrelsen

Kassaförvaltare

0322-188 44
070-521 88 44

Arne Kjellstrand


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-10 2018-12-04