Trofébedömning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Christer Lundmark

Trofébedömning

Vi hjälper dig att bedöma dina troféer - eller så gör du det själv med hjälp av våra verktyg.

 

----------------------------------------------

Provbedöm älg- och rådjurshorn själv

Mät och fyll i excel-arken - Programmen beräknar sen om din trofé kan ge medalj.

Enligt Svenska Jägareförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg, kronhjort och dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflon samt skallar av räv, grävling och björn. Kostnad: 250 kr per bedömning av betar och horn för medlem (400 kr för icke medlem), 150 kr för bedömning av kranium för medlem (300 kr icke medlem). Avgift för eventuell medalj oberoende av storlek och valör 100 kr.

Kontakta Jägareförbundets kontor i Skara på telefon 0511-37 65 50 alternativt någon av trofébedömarna nedan direkt:

Västra Götaland

Tobias Löfgren, Göteborg, 0736-197413, tobias.lofgren@vregion.se bedömer även kron- & dovhjort.

Sven Ek, Dals-Långed, 0702-730508

Bertil Sagrelius, Lerum, 0703-722632, holmen.6510@hotmail.com

Stefan Lindell, Uddevalla, 070-2904507, stefan.lindell@moelven.com bedömer även kron- & dovhjort.

Anders Friberg, Sollebrunn, 0706-901659, anders.friberg@koberg.se bedömer även kron- & dovhjort.

Göte Andersson, Tranemo, 0705-702492, gote@jagahjort.com

Anders Andersson, Blidsberg, 0703-677112, andersson.humla@telia.com

Patrik Hylander, Ulricehamn, 073-7705751, patrikhylander@telia.com

Gillis Persson, Gullspång, 0733-789918, gillis.persson@telia.com

Leif Friberg, Tibro, 0504-14911, lbg@home.se

Lennart Lindström, Tibro, 0706-241410

Andreas Lindgren, Falköping, 0703-051977, andreaslindgren79@yahoo.se bedömer även kron- & dovhjort.

Thony Eriksson, Götene, 0511-59625, 070-6085128

Karl-Johan Brindbergs, Skara, 0300-19417, karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se bedömer även kron- & dovhjort.

Hanna Ståhl, Skara, 0300-19416, hanna.stahl@jagareforbundet.se

 

Några vanliga frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?

En trofé skall torka minst 3 månader innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta?

Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålan och med näsbenet kvar) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och cirka 450 gram till guld.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?

Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?

Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?

Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

Kan trofén vara monterad på sköld?

Nej, trofén måste vara åtskild från skölden. Däremot är det OK att trofé från älg är monterad på sköld.

Vilka viltarter kan man göra trofébedömning på?

Vanligast är hjortdjuren men även kranier av rovdjur kan mätas. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur och vildsvin. Kronhjort och dovhjort är det färre som mäter. Ett fåtal av trofébedömarna har också utbildning i bedömning av exotiskt vilt t e x från Afrika.

/Uppdaterad 2014-12-16/

 

---

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-12 2016-08-30