bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Bokningar 2024

Bokning sker till Magnus Blomstrand 0732-305229 eller magnus-blomstrand@telia.com Lokalerna skall avlämnas i städat skick. Vi har nu bara en simulator i drift. Kretsar kan låna simulatorn kostnadsfritt i 7 dagar. Därefter kostar det 1000kr/ påbörjad vecka. Vid skjutning på Skogaryd skall man boka samlingssalen OCH simulatorn. Den som lånar simulatorn måste ha fått instruktioner om hur den skall användas. Normalt får man detta av Janne Karlsson tel. 070-281 1758

Bokningarna presenteras i omvänd kronologisk ordning. Månadens namn står över dagarna i månaden.

Dec Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
må 16   Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
   
Nov Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
må 25   Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
   
Okt Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
må 21   Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
   
Sept Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
må 16   Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
   
Aug Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
må 12   Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
   
Juli Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
           
Juni Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
fre14-ti18 Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
 
må 10   Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
   
lö 1 Uddevalla Brukshundsklubb
Pia 070-332 6612
       
Maj Marken  Torpet Samlingslokal
 Simulator  Övrigt
lö 24
sö 24
Sjuntorpskolan läger
Janne Karlsson
070-281 1758
Sjuntorpskolan läger
Janne Karlsson
070-281 1758
Sjuntorpskolan läger
Janne Karlsson
070-281 1758
   
lö 18 Uddevalla Brukshundsklubb
Pia 070-332 6612
       
lö 11 Uddevalla Brukshundsklubb
Pia 070-332 6612
       
må 6   Styrelsemöte
Morgan Andersson
070-526 7474
     
lö 4 Kompetensutv.
Jakthundsinstruktörer i regionen.
Fredrik Jönsson
010 – 58 47 664
Kompetensutv.
Jakthundsinstruktörer i regionen.
Fredrik Jönsson
010 – 58 47 664
Kompetensutv.
Jakthundsinstruktörer i regionen.
Fredrik Jönsson
010 – 58 47 664
   
April Marken Torpet
Renovering mars-april
Samlingslokal Simulator  Övrigt
    Renovering mars-april      

må 1

 

Uddevalla Brukshundsklubb
Pia 070-332 6612
Renovering mars-april      
Mars   Marken  Torpet
Renovering mars-april
Samlingslokal   Simulator  Övrigt
lö 23 Viltspårträning
(Spårläggning fre kväll)
Madelene Högbring
073-070 2182
Renovering mars-april Svenska Basset Fauve-klubben
Mirjam Landholm
076 677 8540
   
må 18   Renovering mars-april Styrelsemöte  
Morgan Andersson
070-526 7474
   
to 7   Renovering mars-april Universitetet 9-14
Tobias
031-786 1874
   
fre1-sö3   Renovering mars-april   Bokenäs JVK
Leif Frisk
070-966 8094
 
 Feb  Marken  Torpet  Samlingslokal  Simulator  Övrigt
må26-to29       Bokenäs JVK
Leif Frisk
070-966 8094
 
må19          
ti 6     ÄFO3
från kl 18
Orvar Ottosson
070-551 0815
   
sö 4 Styrelsejakt
Morgan Andersson
070-526 7474
Styrelsejakt
Morgan Andersson
070-526 7474
     
 Jan Marken  Torpet   Samlingslokal  Simulator  Övrigt
lö 20 Jakt 
Mats Svantesson
070-685 7040
Jakt 
Mats Svantesson
070-685 7040
Jakt 
Mats Svantesson
070-685 7040
   
lö 6 Jakt 
Mats Svantesson
070-685 7040
Jakt 
Mats Svantesson
070-685 7040
Jakt 
Mats Svantesson
070-685 7040
   

2019-05-27 2024-04-08