bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skyttesimulator

Skyttesimulator - bakgrund och syfte.

Länsföreningen innehar en Simway skyttesimulator. Den är till för skytte i samlingssalen på Skogaryd men kan även lånas till kretsarna. 

För bokning av simulator kan du kontakta

Simway ett simulatorsystem för såväl hagel- som kulskytte. En hög grad av realism både vad gäller presentation av målen och vid visning av resultatet i form av träfflägesbilder och återuppspelning av målföljning före och efter skott gör simulatorskyttet till en intressant och instruktiv upplevelse. Den information man får efter ett lossat skott ger helt nya möjligheter att identifiera problem med anläggning och avfyring och hjälper skytten att förbättra skjuttekniken.

Simulatorn har tre huvudfunktioner: visning av skjutscener, registrering av skott samt analys och presentation av träffresultat och skjutförlopp. Registreringen innefattar vapnets rörelse under hela riktningsförloppet från anläggning till avfyring. Vid analysen av ett skott beräknas träffläge, varvid hänsyn tas till alla inverkande faktorer: målets hastighet och avstånd, typ av skott, trångborrning, skottets riktning och bantid. Resultatet redovisas i form av bilder där träffläge och andra uppgifter visas, samt som animerade filmsekvenser där riktningsförloppet före och efter skottet kan studeras.

Skyttet

De flesta typer av hagel- respektive kulvapen kan användas vid skyttet. 

Träffar på lerduvor och fåglar indikeras genom motsvarande reaktion hos målet: lerduvor splittras, fåglar faller. Så länge målet inte träffats kan ytterligare skott lossas på samma mål.
Träfflägen beräknas med hänsyn tagen till alla inverkande faktorer, avstånd, målets hastighet etc. Därför måste man använda samma framförhållning i simulatorn som i det verkliga fallet för att träffa.

Animeringssekvenserna ackompanjeras av ljudeffekter för att öka realismen och närvarokänslan. Vid lerduveskytte och fågelskytte genereras ljud från lerduvekastare resp. fåglar av den aktuella arten. Vid avfyring genereras en avfyringsknall.
Ljudeffekter i form av publikreaktioner: applåder vid träff, burop vid bom kan väljas individuellt för varje skjutgren. Om enbart positiva publikreaktioner önskas kan buropen stängas av medan man fortfarande får applåder vid träff.

Skjutscener

Med en storbildsprojektor som styrs av datorn visas fasta eller rörliga målobjekt på en projektionsduk.

Bakgrunden kan vara bilder av skjutbanor eller naturscenerier beroende på vilken typ av skjutscen som väljs. För samtliga skjutgrenar finns ett antal olika bakgrunder att välja på. 

Bilderna som visas är skarpa och ljusstarka. 


2013-02-16 2021-12-02