Svenska Jägareförbundet

Meny

Vad kostar det att göra jägarexamensprov?

Provavgifterna betalas till provledaren vid provtillfället.

Teoretiskt Prov: 500 kr (Från 1.1.2020)
Grundprov Kulgevär: 200 kr
Hagelgevärsprov: 400 kr
Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 100 kr
Praktiskt Högviltprov: 200-300 kr beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället.
Ammunitionskostnad tillkommer.
Ett delprov som underkänns får göras om annan dag, mot erläggande av ny provavgift.


2018-10-30 2020-01-08