Eftersöksutbildning teori - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Eftersöksutbildning teori

Kursen vänder sig till alla med intresse av eftersök.

Denna kurs är helt digital och du återfinner den i vår digitala utbildningsplattform https://app.coursio.com/store/jagareforbundet/eftersoeksutbildning-teori

Den nyblivna jägaren eller hundägaren får genvägar till kunskap. Men också den rutinerade eftersöksjägaren har behållning av kursen. Andra exempel på kategorier människor som med fördel kan gå kursen är jaktledaren som beslutar om eftersöks omhändertagande, hundägaren som använder spårträning som aktivering av hunden eller eftersöksjägaren som vill lära sig mer om eftersök på arter som den har liten erfarenhet av.

Kursen förmedlar genom texter, bilder och filmer stor kunskap om förberedelser och genomförande av eftersök på klövvilt och rovdjur. Den digitala utbildningen är rik på innehåll i olika format. Det är lättfattliga texter, bilder och filmer om förberedelser och genomförande av eftersök på klövvilt och rovdjur. Alla skriftliga delar finns också i form av ljudbok.

Allt innehåll är tydligt strukturerat i kapitel, vilket gör att du vet vad som väntar i olika delar. Dessutom finns smarta funktioner som möjliggör både egna anteckningar och att hålla ordning på hur långt man läst.

Välj själv tid, plats och takt för att ta dig igenom det innehållsrika materialet. Du har ett helt år på dig från att du köper kursen.

Krav: Tillgång till internet.

Längd: Utbildningen genomgås i den takt, på den plats och vid den tid som passar deltagaren. Från att utbildningen startas är kontot öppet i ett år. Den faktiska tiden varje kursdeltagare nedlägger är väldigt individuellt.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagaren både ha breddat och fördjupat sina kunskaper om:

 • Eftersöket, från början till slut
 • Olika framgångsrika tillvägagångssätt
 • Eftersök på olika klövvilt och rovdjur
 • Särarter vid trafikeftersök
 • Träningsmetoder för eftersökshundar
 • Vittringsförhållanden för eftersökshunden
 • Eftersökshundens mentala och fysiska egenskaper
 • Samarbete och andra viktiga förberedelser
 • Eftersöksjägarens utrustning
 • Eftersökets juridik
 • Förebyggande av eftersök

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20