Fortsättningskurs eftersök - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Fortsättningskurs eftersök

En fördjupningskurs inom eftersök, som behandlar delar som inte ryms i Eftersöksutbildning - praktik.

Krav: Hund lämplig för eftersök, om kursen innehåller något av de tre block som listas först (se nedan).

Längd: Flexibelt, men uppges i samband med respektive kurstillfälle.

Syfte:  Att deltagaren under kunnig ledning får fördjupa sig inom eftersöksområdet.

Mål: Deltagaren får fördjupade kunskaper inom ett eller flera av kursens block:

  • Skadebevis.
  • Fortsatt träning och användning av spårhunden.
  • •Prövning och användning av lösa eftersökshunden.
  • Riskbedömning, regler och rutiner vid trafikeftersök.
  • Eftersöksskytte.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20