Svenska Jägareförbundet

Meny

Förändring av viltvårdsfonden

Förbundet ser behov av förändringar av hur Viltvårdsfondens medel används. Foto: Hanna Oscarsson

Möjlighet till förlängning

Regeringen fattade under förra veckan beslut att ge Naturvårdsverket möjlighet att förlänga de uppdrag som Svenska Jägareförbundet utfört sedan upphandlingarna vanns för drygt ett år sedan. 

2023-05-22

– Det är positivt att regeringen och Naturvårdsverket vill förlänga förbundets avtal och arbete med viltvården. Det visar att våra insatser av uppgifterna är av hög kvalitet – och tillför stor nytta för både samhället och viltförvaltningen, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Förbundet ser dock behov av förändringar av hur Viltvårdsfondens medel används. Synpunkter finns på hur många upphandlingar det är och att medlen endast tas från Viltvårdsfonden, uppdragens innehåll samt nivån på bidragen, med mera. Naturvårdsverket har samtidigt fått uppdrag att leverera en delredovisning av uppdraget i början på nästa år. Bland annat se över om det finns andra alternativ till upphandling.

– Vi kommer att fortsätta ha en dialog med regeringen om hur Jakt och viltvårdsuppdraget kan utvecklas och ge ännu större nytta för såväl jägarna som samhället, avslutar Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick