Svenska Jägareförbundet

Meny

Att stödja någon som mår psykiskt dåligt

Det finns flera saker att göra när någon i din närhet mår dåligt. Vänta inte och våga fråga.

Ta kontakt

Om du anar att någon i din närhet mår dåligt är alltid det första steget att agera och våga ta kontakt. Gör detta så snart som möjligt och vänta inte med att visa att du bryr dig. Du behöver inte ha någon speciell utbildning eller tänka att du behöver vara expert för att ta första kontakten. Ditt jobb är inte att lösa personens mående eller problem men du kanske kan stötta och  hjälpa till med en förändring. Inget negativt kan hända med att du visar omtanke.

Tips när du tar kontakt:
Se till att hitta en tid när ni kan prata ostört och inte bli avbrutna. Ofta kan det vara bra att ses och göra något samtidigt som ni pratar. Tänk dock på att alkohol grumlar omdömet och att involvera det i samtalet aldrig är en bra idé.

Våga fråga och lyssna

Att ta reda på hur personen mår och orsakerna till detta kräver att du ställer frågor och framförallt lyssnar till personens berättelse. Du kan inleda ett samtal på många olika sätt, viktigt är att det känns rätt för dig, men det är bra om du kan ställa raka frågor som även visar att du bryr dig.

Förslag på frågor:
- Det verkar som att det är något du grubblar på, är det något jag kan hjälpa dig med?
- Jag har en känsla att du inte mår så bra. Stämmer det och kan du berätta varför?

Skulle det vara så att personen inte vill berätta om sitt mående eller om sina problem så får du respektera det. Säg att du finns där och kan gärna prata en annan gång. Du kan fråga om det finns någon annan som personen skulle kunna prata med och i så fall hjälpa till med att ta den kontakten.

Kom ihåg att ställa följdfrågor och visa att du vill förstå hur personen mår och orsakerna/problemen som lett fram till detta. Uppmuntra personen att berätta och försök i det här läget ställa öppna frågor, undvik ja- och nej- frågor. Ha tålamod, lyssna och tänk på att inte avbryta. Undvik att ge direkta råd och lösningar och glöm inte att tacka för förtroendet.

Kontrollera säkerhet - självmordstankar/beteende

Om någon mår dåligt psykiskt är det vanligt att det förekommer dödstankar/självmordstankar. Tankarna i sig är inte farliga men ska alltid tas på största allvar.
Fråga om det finns döds-/självmordstankar och ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata om detta och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal lätta bördan som personen går och bär på.

Frågorna kan ställas på många olika sätt.
Här är några förslag:
- När någon mår som du gör är det vanligt att tänka att livet inte är värt att leva. Har det hänt att du tänker så?
- Har du haft några som helst tankar på att ta livet av dig? Har du tänkt ut hur/när?

Om personen har döds-/självmordstankar kan du läsa mer om hur du kan hjälpa här:
Om någon har självmordstankar.

Om det förekommer självmordsplaner ska du aldrig lämna personen ensam. Tänk på säkerheten i första hand och ring 112 om det är en akut situation. Om du är osäker hur du ska agera eller vad som räknas som en akut situation kan du kontakta vården på 1177 för råd.


Sammanfatta hur du uppfattat situationen

och fråga personen om det stämmer - Efter att personen har berättat om sitt mående och sin situation är det bra om du försöker sammanfatta samtalet. Det visar att du lyssnat på personen och minskar risken för missförstånd. Det ger även möjlighet att ställa följdfrågor och påbörja en dialog om vad personen kan behöva få hjälp med.

Förslag på frågor:
- Om jag har förstått situationen rätt så menar du att…
- När jag har lyssnat på vad du berättar förstår jag det som att du mår…

Planera och inge hopp

Personer som mår psykiskt dåligt kan se sina problem som outhärdliga, ofrånkomliga och oändliga. Att tillsammans komma till ett beslut och en första planering inger hopp om att situationen kan förändras till det bättre. Att inge hopp är väldigt viktigt när någon mår psykiskt dåligt.

Du som ger stöd behöver vara tydlig med vad du kan hjälpa till med. Att ge stöd innebär inte att det är upp till dig att lösa problemen och du kan inte själv ta rollen som personens behandlare. Ditt stöd kan vara tillräckligt men ibland behövs stöd från andra i personens omgivning och av sjukvården. Du kan erbjuda dig att ta fram information, kontakta närstående, boka en tid till sjukvården eller var med vid ett första besök. Du som stöttar kan även ringa 1177 och fråga om råd hur du ska agera i en viss situation.

Kom ihåg att om personen mår mycket dåligt ska du alltid uppmuntra personen till att söka professionell hjälp.

Stödlinjer

Om man inte har någon vän eller närstående att prata med så kan man vända sig till en stödlinje för samtal och råd. Här kan man vara helt anonym om man önskar det.

Sjukvården

Hit kan du vända dig för professionell hjälp. Vårdcentralen är vanligtvis den första kontakten man tar när någon mår psykiskt dåligt. På vårdcentral arbetar läkare, samtalsbehandlare och sjuksköterskor som är välutbildade att behandla psykisk ohälsa.
Man kan akut alltid vända sig till den psykiatriska akutmottagningen som tillhör den specialiserade psykiatrin och handlägger akuta tillstånd dygnet runt. Det finns även psykiatriska öppenvårdsmottagningar i ditt närområde där man kan göra en egenvårdsanmälan.

Behöver du akut hjälp?

Ring alltid SOS Alarm på 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du har akuta tankar eller planer på att ta ditt liv. Det gäller även dig som är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att det finns risk att denne skadar sig själv eller någon annan allvarligt. 

Om du behöver hjälp med var du kan söka vård?

Ring Vårdguiden 1177. Här finns sjukvårdsrådgivning dygnet runt samt uppgifter om närmsta vårdcentral, psykiatriska akutmottagning eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Telefonnummer: 1177 eller besök www.1177.se.

Om du vill prata med någon, söka stöd anonymt?

www.1177.se finns även en lista över stödlinjer där du kan få råd och stöd på mejl, chatt och telefon. Här nedan finns ett urval av stödlinjer som finns på www.1177.se

Mind Självmordslinjen 90101
Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen dygnet runt. Telefonnummer: 90101.
Chatt: chat.mind.se

Äldrelinjen: 
För dig som mår psykiskt dåligt och vill prata. Telefonnummer: 020-22 22 33.

Jourhavande präst
Telefonnummer: 112. Fråga efter jourhavande präst. Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Jourhavande medmänniska
Telefonnummer: 08-702 16 80. Anonym stödchat.
https://www.jourhavande-medmanniska.se/chatt/

Bris, Barnens rätt i samhället
Telefonnummer: 116 111, alla dagar, dygnet runt. Vuxentelefon: 0771-50 50 50.
Chatt: Alla dagar, dygnet runt.
bris.se

Spes – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevande Stöd
Telefonnummer: 020-18 18 00.
spes.se

Jourhavande kompis
Anonym stödchat från barn och unga upp till 25 år. Chattjour. jourhavandekompis.se


2023-05-10 2023-10-10