Svenska Jägareförbundet

Meny

Du som känner dig ensam - det finns hjälp och stöd att få. Foto: Rikard Lewander

Stöd vid självmordstankar

Kort om självmordstankar

Det är vanligt att någon gång i livet ha självmordstankar eller tankar om att inte orka leva. Vi människor hamnar ibland i livssituationer med problem som upplevs outhärdliga, oändliga och ofrånkomliga. Problemen kan röra sig om svårigheter i relationer, ekonomi, kroppslig sjukdom, depression, ångest, skuldkänslor, sorg och inte sällan är det en kombination av många faktorer.

Självmordstankar grundar sig inte sällan i en önskan att fly undan det som just nu är smärtsamt och svårt att lösa/hantera. Tankarna kan formulera sig på olika sätt och med olika grad av allvar/farlighet:

”Det vore skönt att få somna och inte vakna igen”.
”Jag tror att alla skulle ha det mycket bättre utan mig”.
”Jag har bestämt mig för hur och när jag ska ta mitt liv”.

Viktigt att komma ihåg är att självmordstankar ofta grundar sig i behandlingsbara tillstånd (kris, depression, ångest eller andra psykiska sjukdomar). Det finns mycket god hjälp att få och hänvisa därför alltid personer som mår mycket dåligt och har självmordstankar till professionell hjälp (se under sjukvårdsvårdkontakter nedan). Självmord ska aldrig ses som lösningen på problem.

Våga fråga

Självmordstankar är belagda med skam/skuld och kan vara svårt för en person att berätta om spontant. Ibland kan det vara ovant för en person att sätta ord på känslor/tankar. Därför är det viktigt att du vågar ställa raka/direkta frågor.
Det är inte farligt att fråga om dödstankar och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv, men det kan kännas ganska svårt och obekvämt. Ett sådant samtal kan lätta på bördan som personen går och bär på.

Exempel på frågor:

Se exempel på frågor under avsnittet "Att stödja någon som mår psykiskt dåligt".

Om personen har gjort ett självmordsförsök tidigare i livet ökar det risken för framtida försök, vilket kan vara ytterligare ett skäl till att personen ska ta kontakt med sjukvården.

Kontrollera säkerhet- självmordstankar/beteende

Lämna inte en person med självmordstankar ensam. Vid akuta situationer där en person förbereder eller har förberett en självmordshandling – ring 112 och om möjligt avlägsna eventuella föremål (tabletter, rep, vapen och liknande). Tänk på att intag av alkohol ökar impulsivitet och försämrar omdömet.

Erbjud stöd

Tankar på att ta sitt liv försvinner inte utan att någon förändring sker i livet. En persons livssituation/tankar kan förändras där upplevelsen av stöd från dig kan vara ett avgörande steg i rätt riktning. Om en person har självmordstankar är det viktigt att förmedla hopp om att en förändring kan ske och att det finns personer som är villiga att hjälpa till. Ha en dialog om vad/hur du eller andra kan stötta personen.

Hjälp till professionell kontakt

Om personen mår dåligt och har självmordstankar kan det vara ditt stöd som gör att personen tar kontakt med vården. Viktigt att komma ihåg är att självmordstankar ofta grundar sig i behandlingsbara tillstånd (kris, depression, ångest eller andra psykiska sjukdomar). Det finns mycket god hjälp att få och hänvisa därför alltid personer som mår mycket dåligt och har självmordstankar till professionell hjälp, se nedan. Personen kanske behöver ditt stöd i att kontakta vården? Du som stöttar kanske kan hjälpa personen med den första kontakten? Kanske kan du vara med vid första besöket?
Om steget upplevs för stort att ta kontakt med sin vårdcentral eller psykiatriska mottagning går det att samtala anonymt med någon av de stödlinjer som finns nedan.

Sjukvården:
Hit kan du vända dig för professionell hjälp. Vårdcentralen är vanligtvis den första kontakten man tar när någon mår psykiskt dåligt. På vårdcentral arbetar läkare, samtalsbehandlare och sjuksköterskor som är välutbildade att behandla psykisk ohälsa. Du kan akut vända dig till den psykiatriska akutmottagningen som tillhör den specialiserade psykiatrin och handlägger akuta tillstånd dygnet runt. Det finns även psykiatriska öppenvårdsmottagningar i närområdet dit du kan göra en egenvårdsanmälan.

Behöver du akut hjälp?

Ring alltid SOS Alarm på 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du har akuta tankar eller planer på att ta ditt liv. Det gäller även dig som är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att det finns risk att denne skadar sig själv eller någon annan allvarligt. 

Om du behöver hjälp med var du kan söka vård?

Ring Vårdguiden 1177. Här finns sjukvårdsrådgivning dygnet runt samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning, psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller vårdcentral. Telefonnummer: 1177 eller besök www.1177.se.

Om du vill prata med någon, söka stöd anonymt?

www.1177.se finns även en lista över stödlinjer där du kan få råd och stöd på mejl, chatt och telefon. Här nedan finns ett urval av stödlinjer som finns på www.1177.se

Mind Självmordslinjen 90101
Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen dygnet runt. Telefonnummer: 90101.
Chatt: chat.mind.se

Äldrelinjen: 
För dig som mår psykiskt dåligt och vill prata. Telefonnummer: 020-22 22 33

Jourhavande präst
Telefonnummer: 112. Fråga efter jourhavande präst. Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Jourhavande kompis
Anonym stödchat från barn och unga upp till 25 år. Chattjour. jourhavandekompis.se

Jourhavande medmänniska
Telefonnummer: 08-702 16 80. Anonym stödchat.
https://www.jourhavande-medmanniska.se/chatt/

Bris, Barnens rätt i samhället
Telefonnummer: 116 111, alla dagar, dygnet runt. Vuxentelefon: 0771-50 50 50.
Chatt: Alla dagar, dygnet runt.
http://www.bris.se/?pageID=189

Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd
Telefonnummer: 020-18 18 00, telefonjour.
spes.se


2023-05-10 2023-10-10